Αγιασμός και κοπή βασιλόπιτας στη Σχολή Σαχέτι για το 2020

Πρόσκληση και πρόγραμμα εκδήλωσης για Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας – 16 Φεβρουαρίου 2020