Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών – Α/θμιας & Β/θμιας.

Πέμπτη, 09 Ιούν 2011

. Έντυπο αίτησης … ΙΧ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (σχετ. αρ. πρωτ. 49178/Δ2/17-5-2006 έγγραφο) Όλες οι άδειες χορηγούνται από την υπηρεσία στην οποία είναι αποσπασμένοι οι εκπαιδευτικοί. Εξαιρούνται οι άδειες εκείνες για τις οποίες απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου και οι οποίες χορηγούνται από την οργανική θέση. Οι εκπαιδευτικοί, εφόσον αιτούνται […]


ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ Κατάλογος όλων των Δ/νσεων Α’/θμιας & Β’/θμιας εκπ/σης.

Πέμπτη, 09 Ιούν 2011

Tηλεφωνικός κατάλογος Δ/νσεων Α’/θμιας – (Οκτ. 2010) Tηλεφωνικός κατάλογος Δ/νσεων Β’/θμιας – (Μαρ. 2010)


Έκδοση απολυτήριων τίτλων – 55964/Γ2/ 16-05-2011

Πέμπτη, 09 Ιούν 2011

Θέμα : «Έκδοση απολυτήριων τίτλων» Κατόπιν ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στη Διεύθυνσή μας μετά την έκδοση του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με την αναγραφή στους απολυτήριους τίτλους των αριθμών δημοτολογίου καθώς και τη μετονομασία των δήμων, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το με αρ. πρ. 131360/18576/21-04-2011 […]


Οδηγίες για την διόρθωση προσωπικών στοιχείων μαθητών.

Πέμπτη, 09 Ιούν 2011


Μοριοδότηση κριτηρίων τοποθέτησης και μετακίνησης αποσπασμένων εκπαιδευτικών

Τετάρτη, 08 Ιούν 2011

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β΄ Μαρούσι, 07-06-2011 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ. 821/1338Μ/64979/Ζ1 Ταχ. Δ/νση        :  Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. – Πόλη       : 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Emaıl                 : dipode2@minedu.gov.gr Πληροφορίες   :  Λ. Βογιατζόγλου Τηλέφωνο         :  210 3442301 FAX :  2103442299 ΘΕΜΑ: «Μοριοδότηση κριτηρίων τοποθέτησης και μετακίνησης αποσπασμένων εκπαιδευτικών στις Ελληνόγλωσσες σχολικές μονάδες […]


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

Τρίτη, 07 Ιούν 2011

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 Ιστοσελίδα -> http://www.minedu.gov.gr/exetaseis/epikoinwnia/ellines-toy-eksoterikoy-epikoinonia.html Έγγραφο με οδηγίες -> ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011


02-06-11 Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Στρατηγικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομία​ς και Τεχνολογια​ς (ΕΙΤ) 2014-2020

Πέμπτη, 02 Ιούν 2011

<![CDATA[ Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Στρατηγικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομία​ς και Τεχνολογια​ς (ΕΙΤ) 2014-2020 Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομία​ς και Τεχνολογια​ς (ΕΙΤ) συστήθηκε το Περισσότερα… ]]>