Εξετάσεις Ελληνομάθειας – 2020

Παρατίθενται παρακάτω οι ημερομηνίες εξετάσεων Ελληνομάθειας για την περίοδο του Οκτωβρίου 2020 καθώς και διευκρινήσεις για την διαδικασία εγγραφής. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με το γραφείο εκπαίδευσης.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 from gsejohann
Διευκρινήσεις για την εγγραφή στις εξετάσεις Ελληνομάθειας - 2020 from gsejohann