Αρχείο για την κατηγορία “BELVEDERE”

 belvedere.jpg

Το λογισμικό BELVEDERE είναι ένα εργαλείο εννοιολογικής απεικόνισης για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Επιτρέπει τη δημιουργία και την πλοήγηση μεταξύ διαφόρων ειδών εννοιολογικών χαρτών, σε περιβάλλον αλληλεπίδρασης και συνεργασίας. Η χαρτογράφηση εννοιών είναι ένα δυναμικό γνωστικό εργαλείο, που υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία προωθώντας νέους μαθησιακούς στόχους, όπως υψηλού επιπέδου γνωστικές ικανότητες (συνεργατική εργασία σε σύνθετα έργα) και μεταγνωστικές ικανότητες που επιτρέπουν τον έλεγχο της διαδικασίας μάθησης από τον ίδιο τον μαθητή.

«Η χρησιμότητά του εννοιολογικού χάρτη είναι μεγάλη διότι παρουσιάζει παραστατικά ποια στοιχεία απαρτίζουν το θεματολογικό περιεχόμενο της διδασκαλίας, με ποιο τρόπο τα στοιχεία αυτά αλληλοσχετίζονται, και, τέλος, υποδεικνύει τη λογική σειρά παρουσίασης. Έτσι, ο εννοιολογικός χάρτης καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την περεία παρουσίασης, εξέτασης και ανάλυσης της διδάξιμης γνώσης, και ταυτόχρονα προσφέρει στους μαθητές ένα πλαίσιο οργάνωσης και στήριξης του νέου μαθησιακού υλικού». (Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας,  Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας τ. Β’  Στρατηγικές Διδασκαλίας, Η κριτική Σκέψη στη Διδακτική Πράξη).

Το λογισμικό εξελληνίστηκε και προσαρμόστηκε στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, με την ανάπτυξη κατάλληλων σεναρίων για εκπαιδευτικές δραστηριότητες, από  το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών ( ΕΑ.ΙΤΥ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ως Τεχνικού και Επιστημονικού Συμβούλου της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» κατ. πράξεων 2.1.1 θ,  ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ/ Γ΄ ΚΠΣ.  Συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης και εγχειρίδιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

 Το περιβάλλον διεπαφής του λογισμικού είναι πολύ απλό και λιτό, τα μενού που διαθέτει είναι ελάχιστα  και μπορούν να χρησιμοποιηθούν  άνετα από τους μαθητές. Έχεις τη δυνατότητα να αποθηκεύσεις τη δουλειά σου, να την εκτυπώσεις όχι όμως και να κάνεις εξαγωγή του χάρτη με τη μορφή εικόνας. Αυτό δεν μου άρεσε.

 Ο χάρτης που βλέπετε στην εικόνα έγινε για το μάθημα της Ιστορίας της Α΄ Λυκείου. Οι μαθητές για πρώτη φορά δούλεψαν στο χαρτί και εγώ μετέφερα τη δουλειά τους  στο λογισμικό.  Την επόμενη φορά θα προσπαθήσουμε να δουλέψουμε απευθείας με το λογισμικό.  Στον εννοιολογικό χάρτη  οι κόμβοι αντιπροσωπεύουν τις έννοιες και οι συνδέσεις τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών. Σκορπίζουμε τα δεδομένα  στην επιφάνεια εργασίας του λογισμικού (μπορούν και να προϋπάρχουν) και το ζητούμενο είναι οι μαθητές να τα ομαδοποιήσουν ανάλογα με τη λογική αλληλουχία και τις σχέσεις εξάρτησης που υπάρχουν μεταξύ τους.

Comments 0 σχόλια »

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων