Αρχείο για Σεπτέμβριος, 2009

Οι βασικές λειτουργίες του διαδραστικού πίνακα SMART Board παρουσιάζονται στο παρακάτω βίντεο της «Ευφυούς Εκπαίδευσης».

Περισσότερα για τους διαδραστικούς πίνακες

Comments 0 σχόλια »

Στη νέα ιστοσελίδα της Πύλης Ενημέρωσης και Συνεργασίας Β΄ Επιπέδου δημοσιεύθηκε  Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλα τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.)  για την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση». Τα ενδιαφερόμενα Κ.Σ.Ε. θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση-δήλωση έως και τη 18-09-2009.

 Τα νέα προγράμματα:

  • θα διεξαχθούν σε τρεις επιμορφωτικές περιόδους στο διάστημα 2009-2012
  • κάθε επιμορφωτική περίοδος θα καλύπτει κατά προσέγγιση τη διάρκεια ενός σχολικού έτους
  • η 1η επιμορφωτική περίοδος θα διαρκέσει από τον Οκτώβριο 2009  μέχρι το Μάιο 2010
  • οι ώρες, που θα είναι και πάλι 96, κατανέμονται διαφορετικά αυτή τη φορά. Τους δύο πρώτους μήνες των επιμορφωτικών προγραμμάτων θα πραγματοποιούνται επιμορφωτικές συνεδρίες στα ΚΣΕ (δύο 3ωρα ανά εβδομάδα), ενώ στη συνέχεια θα υπάρχουν ανάμεικτα διαστήματα επιμορφωτικών συνεδριών, εφαρμογής στην τάξη και άλλων υποστηρικτικών δράσεων για τους επιμορφούμενους
  • τα Α.Π.Σ. της επιμόρφωσης θα βασιστούν στα αντίστοιχα Α.Π.Σ. της προηγούμενης Πράξης με ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις
  • για το επιμορφωτικό υλικό δεν αναφέρεται κάτι

Με την παρούσα πρόσκληση προβλέπονται πέντε (5) προγράμματα για τον κλάδο των φιλολόγων  στο νομό Ιωαννίνων.

Comments 0 σχόλια »

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων