Αρχείο για Σεπτέμβριος, 2011

Η υλοποίηση της τρίτης περιόδου επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ξεκινά τη Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2010.

Κατά την πρώτη φάση της επιμόρφωσης (8 εβδομάδες/48 ώρες), θα δοθεί έμφαση στην προετοιμασία διδακτικών προτάσεων που θα εφαρμοσθούν στην τάξη. Με την ολοκλήρωση των 48 ωρών οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για τη διαδικασία αυτή.

Πύλη Ενημέρωσης και Συνεργασίας Β΄ Επιπέδου

Ενημερωτικό σημείωμα για την τρίτη επιμορφωτική περίοδο

Επιμορφωτικό Υλικό ΚΣΕ

Ιφιγένεια: Βιβλιοθήκη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που παράγονται στο πλαίσιο του έργου «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη»,  από τους Έλληνες επιμορφωτές και επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς  Β΄ επιπέδου σε όλη τη χώρα.

Πρόγραμμα Σπουδών Επιμόρφωσης Β’  επιπέδου

Το πρόγραμμα σπουδών της επιμόρφωσης Β’  επιπέδου αφορά στην  εκμάθηση των αρχών παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, στην απόκτηση δεξιοτήτων, κατά κλάδο εκπαιδευτικών, για την παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού και εργαλείων γενικής χρήσης (με έμφαση στα εργαλεία και υπηρεσίες Web 2.0/social software), διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας κ.α., καθώς επίσης στην εφαρμογή και σχεδίαση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με χρήση των παραπάνω. Το τρίπτυχο γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, που καλλιεργείται στο πλαίσιο της επιμόρφωσης, συνεισφέρει στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην τάξη από τους ίδιους και τους μαθητές τους για την έρευνα, αλληλεπίδραση, συνεργασία και οικοδόμηση νέων γνώσεων, καθώς και στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, προσωπική και επαγγελματική αναβάθμιση των ίδιων των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΩΡΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Α

4

 • Σύγχρονες θεωρίες για τη μάθηση και τη διδασκαλία και πως διαμορφώνονται οι ρόλοι του εκπαιδευτικού και του μαθητή σύμφωνα μ` αυτές τις θεωρίες.
 • Γενικές κατευθύνσεις αξιοποίησης των ΤΠΕ και ιδιαίτερα του διαδικτύου σύμφωνα με τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης.
 • Δημιουργία πλαισίου εκπαιδευτικών σεναρίων-δραστηριοτήτων με ΤΠΕ.
 • Ο ρόλος των ψηφιακών κοινοτήτων Πρακτικής και Μάθησης.

Β

15

(10+5)

 • Σύγχρονο θεωρητικό πλαίσιο για τη διδακτική του κάθε αντικειμένου με την αξιοποίηση των ΤΠΕ (σε συνδυασμό με την προηγούμενη ενότητα).

Διδακτικά αντικείμενα: Γλώσσα, Λογοτεχνία, Ιστορία, Αρχαία.

Γ 16

(6+10)

 • Βασικά εργαλεία πληροφορικής (περιβάλλοντα γενικής χρήσης), διαδίκτυο, web 2.0 και οι δυνατότητές του, ιστοσελίδες, ιστοχώροι, πύλες, πολυμέσα.
Δ 15

(8+7)

 • Λογισμικά ειδικότητας για την αξιοποίησή τους στη διδασκαλία και τη μάθηση.
 • Κριτήρια αξιολόγησής  τους με βάση το θεωρητικό πλαίσιο.
 • Δυνατότητες αξιοποίησής τους.
Ε 15

(8+7)

 • Αξιολόγηση και προσαρμογή εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων.

Δίνονται υπάρχοντα διδακτικά σενάρια για αξιολόγηση, επεξεργασία και παρουσίαση με στόχο την εξοικείωση και δημιουργική ανάγνωσή τους.  Γίνονται έτσι αντιληπτά -με επαγωγικό τρόπο- τα κύρια χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα διδακτικό σενάριο.

ΣΤ 18

(12+6)

 • Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων.

Δημιουργία, εφαρμογή και αξιολόγηση αυτόνομων σεναρίων, ατομικών ή ομαδικών. Κάθε σενάριο θα παρουσιασθεί, συζητηθεί, αξιολογηθεί και βελτιωθεί.

Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών επιμόρφωσης

Καλή αρχή και καλή δύναμη!

Comments 0 σχόλια »

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων