Επιμορφωτική συνάντηση με θέμα: «Planning for teaching – How to develop a lesson plan»

Η Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 Δρ. Μαρία Μαλίτσα καλεί τους καθηγητές Αγγλικής να παρακολουθήσουν την επιμορφωτική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στο Γυμνάσιο Άμφισσας στις 22-1-2013, ημέρα Τρίτη, και ώρες 11.30 π.μ. – 14.00 μ.μ., με θέμα: «Planning for teaching – How to develop a lesson plan».

Για τη συνάντηση έχει δοθεί έγκριση (αρ. πρωτ. Φ152132/10-1-2013) από την Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Στ. Ελλάδας.

Αφήστε μια απάντηση