ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Καλούμε όλους τους φορείς του  Δημόσιου Τομέα του Ν. Φωκίδας  να στηρίξουν το θεσμό της Μαθητείας για τους αποφοίτους  ΕΠΑ.Λ  προσφέροντας θέσεις στις εξής ειδικότητες:

  1. Βοηθός Νοσηλευτή.
  2. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
  3. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
  4. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού
  5. Τεχνικός Οχημάτων
  6. . Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
  7. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
  8. Κομμωτικής Τέχνης.

Επισυνάπτεται η πρόσκληση με αναλυτικές οδηγίες.

Η ηλεκτρονική καταχώριση θα ξεκινήσει την Τρίτη 25/04/2023 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 11/06/2023 και ώρα 23:59 στον ηλεκτρονικό ιστότοπο:

https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/

[04-2023]_46512_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Η ΦΑΣΗ (1)