Παρουσία εκπ/κών όλων των κλάδων κατά την έναρξη του σχολικού έτους

Σύμφωνα με το 119866/Δ2/30-08-2013 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων όσοι εκπαιδευτικοί B/θμιας εκπαίδευσης όλων των κλάδων έχουν υποβάλει αίτηση απόσπασης α) ως κατά προτεραιότητα (σύζυγοι ενστόλων, δικαστικών, μελών ΔΕΠ και αιρετοί ΟΤΑ), β) ως ειδική κατηγορία (ασθένειες που εμπίπτουν στο αρθ.13 του ΠΔ50/96 και πολύτεκνοι), γ) με συνεξέταση, ή αίτηση μετάταξης έως 19 Ιουλίου 2013…Συνέχεια ανάγνωσης Παρουσία εκπ/κών όλων των κλάδων κατά την έναρξη του σχολικού έτους