Τι ισχύει για τις εγγραφές – μετεγγραφές μαθητών στα ΕΠΑΛ

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο για τα όσα ισχύουν για τις εγγραφές-μετεγγραφές-φοίτηση μαθητών στα ΕΠΑ.Λ. με σκοπό το σωστό προγραμματισμό του σχολικού έτους 2016-2017.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2016-2017

Α) 1. Στην Α ́ τάξη, πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου 7 του ν.4186/2013 (Α ́193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εγγράφονται:

α) Κάτοχοι ενδεικτικού Γ’ τάξης του παλαιού εξαταξίου γυμνασίου.

β) Από το σχολικό έτος 2016-2017 και εφεξής μαθητές της Α ́ Τάξης παρελθόντων ετών των ΤΕΛ, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ. καθώς και οι μαθητές παρελθόντων ετών της Α ́ τάξης Ημερησίων και

Εσπερινών Γενικών Λυκείων, Ενιαίων Λυκείων.

γ) Μαθητές της Α ́ και Β ́ τάξης του 1ου κύκλου T.E.E.

δ) Μαθητές της Α ́ και Β ́ τάξης των ΤΕΣ.

ε) Μαθητές της Δ ́ Τάξης παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.

στ) Απορριπτόμενοι μαθητές της Α ́ τάξης του ΕΠΑ.Λ.

ζ) Μαθητές της Α ́ και Β ́ τάξης εσπερινού ΤΕΣ και μαθητές Α τάξη εσπερινού ΤΕΛ

2. Από το σχολικό έτος 2016-2017 και εφεξής στην Α ́ Τάξη μετεγγράφονται: Μαθητές της Α ́ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.,ΕΠΑ.Λ.

3. Στη Β ́ τάξη, πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονταιστην παρ.2 του άρθρου 7 του ν.4186/2013 (Α ́193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εγγράφονται:

α) Κάτοχοι πτυχίου Α ́ κύκλου Τ.Ε.Ε.

β) Κάτοχοι πτυχίου Β ́ κύκλου T.E.E. και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών σε άλλον τομέα από αυτόν

του οικείου τίτλου σπουδών τους.

γ) Μαθητές της Ε ́ και ΣΤ ́ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.

δ)Από το σχολικό έτος 2016-2017 και εφεξής μαθητές παρελθόντων ετών της Β ́ ΤΕΛ, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ. καθώς και οι μαθητές παρελθόντων ετών της Β ́και Γ ́ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ., Ενιαίου Λυκείου. Καθώς και μαθητές της Γ ταξης ΤΕΛ και ΛΕΝ σε άλλο τομέα.

ε) Μαθητές του 2ου κύκλου T.E.E.

στ)Από το σχολικό έτος 2016-2017 και εφεξής οι προαχθέντες της Α ́ τάξης των ΤΕΛ, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ. καθώς και οι προαχθέντες της Α ́τάξης Ημερησίων και Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων.

ζ) Προαχθέντες της Δ ́ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.

η) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΣ και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών.

θ) Μαθητές που προήχθησαν από την Β ́ τάξη ΕΠΑ.Λ. και επιθυμούν να φοιτήσουν σε

διαφορετικό τομέα

ι) Απορριπτόμενοι της Β ́ Τάξης ΕΠΑ.Λ.

ια)Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ..

ιβ)Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ του Ν. 3475/2006. σε

άλλο τομέα από αυτόν που ανήκει η ειδικότητα του οικείου τίτλου σπουδών τους.

ιγ) Μαθητές της Α ́ και Β ́ τάξης ΕΠΑ.Σ.

ιδ) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ, Ε.Π.Λ. και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών σε άλλο τομέα από αυτον του οικείου τίτλου σπουδών τους.

ιε) Μαθητές της Γ ́ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ.

ιστ) Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου,του Ν. 4186/2013 και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών καθώς και οι κάτοχοι αντιστοίχου απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής.

Ιζ) Μαθητές της Β εσπερινού ΤΕΛ 4. Από το σχολικό έτος 2016-2017 και εφεξής στη Β ́ Τάξη μετεγγράφονται

α) Προαχθέντες της Α ́ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. β)Μαθητές της Β ́ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.

γ) Μαθητές της Γ ́ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.

δ)Μαθητές της Δ ́ τάξης Εσπερινών ΓΕ.Λ.

5. Στη Γ ́ Τάξη των ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται

α) Οι προαχθέντες από τη Β ́ τάξη ΕΠΑ.Λ του Ν.4186/2013. στην ίδια ειδικότητα.

β) Οι απορριπτόμενοι μαθητές της Γ ́ τάξης ΕΠΑ.Λ. του Ν.4186/2013 στην ίδια ειδικότητα του ίδιου τομέα.

γ) Κάτοχοι πτυχίου Β ́ κύκλου T.E.E. και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών σε άλλη ειδικότητα του ίδιου τομέα από αυτόν του οικείου τίτλου σπουδών τους.

δ) Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ του Ν. 3475/2006 σε άλλη ειδικότητα του ίδιου τομέα

Ακολουθεί άμεσα η δημοσίευση της αντίστοιχης Υπουργικής Απόφασης.

(Αναδημοσίευση από τον ιστότοπο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., http://minedu.gov.gr/eidiseis/21988-01-07-16-ti-isxyei-gia-tis-eggrafes-meteggrafes-mathiton-sta-epal, 01-07-2016)

Οι προϋποθέσεις λειτουργίας Α και Β τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2016-2017

Οι προϋποθέσεις λειτουργίας Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2016-17 σε μορφή pdf

(Αναδημοσίευση από τον ιστότοπο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., http://minedu.gov.gr/eidiseis/21908-28-06-16-proypotheseis-leitourgias-a-kai-v-taksis-epa-l-gia-to-sx-etos-2016-17)

Ποιοι τομείς θα λειτουργήσουν στη Β τάξη ανά ΕΠΑΛ από το 2016-2017

Με εγκύκλιο που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Ιωάννης Παντής, καθορίστηκαν οι τομείς ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν.4386/2016 (Α΄ 83) που θα λειτουργήσουν για τη Β τάξη από το 2016-17 στις σχολικές μονάδες των Επαγγελματικών Λυκείων ανά Διεύθυνση και Περιφέρεια Εκπαίδευσης.

Η εγκύκλιος

(Αναδημοσίευση από τον ιστότοπο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., http://minedu.gov.gr/eidiseis/21931-29-06-16-poioi-tomeis-tha-leitourgisoun-sti-v-taksi-ana-epal-apo-to-2016-17, 29-06-2016)

Ημέρες λειτουργίας των Λυκείων για τα μηχανογραφικά

Για την υποστήριξη της υποβολής του Μ.Δ. τον Ιούλιο και ως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής (Παρασκευή 8-7-2016),τα Λύκεια θα λειτουργήσουν ως εξής:

Όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ανεξάρτητα από την προγραμματισμένη εφημερία) θα λειτουργήσουν επιπλέον την Τετάρτη 6-7-2016 και την Παρασκευή 8-7-2016, με την παρουσία του Διευθυντή ή Υποδιευθυντή ή του αναπληρωτή αυτών και του εντεταλμένου εκπαιδευτικού για το χειρισμό της ηλεκτρονικής εφαρμογής του μηχανογραφικού δελτίου. Αυτές τις 2 ημέρες ο (Υπο)Διευθυντής θα μπορεί να επιτρέψει στους υποψηφίους να αποκτήσουν password (αν δεν πρόλαβαν ή αν το έχασαν) ή/και να αναιρέσουν το ήδη οριστικοποιημένο Μ.Δ.για να οριστικοποιήσουν εκ νέου ένα άλλο Μ.Δ.
Αυτά αναφέρονται σε έγγραφο της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων – Τμήμα Α που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Ιωάννης Παντής.
Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται πως είναι ευνόητο ότι οι 2 ανωτέρω εκπαιδευτικοί που θα είναι παρόντες στα Λύκεια θα αποζημιωθούν για αυτές τις 2 μέρες (δηλαδή μόνο για τις 6 και 8 Ιουλίου) για μη χρήση θερινής άδειας.
(Αναδημοσίευση από τον ιστότοπο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., http://minedu.gov.gr/eidiseis/21952-29-06-16-imeres-leitourgias-ton-lykeion-gia-ta-mixanografika, 29-6-2016)
Σημειώνεται πως το ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας έχει προγραμματισμένη θερινή υπηρεσία και για την Πέμπτη 7-7-2016.