ΤΟ ΠΕΠΑΛ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΓΑΛΑΞΙΑ FM- ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΓΑΛΑΞΙΑ FM ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ