Δικαιολογητικά εγγραφής στην Α’ τάξη του ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας Για την εγγραφή μαθητή απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. α) Απολυτήριο γυμνασίου ή ενδεικτικό Γ’ τάξης του παλαιού εξαταξίου γυμνασίου ή β) Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου για όλες τις περιπτώσεις όπου αυτό αποτελεί τυπικό προσόν κατά τις διατάξεις του προηγούμενο άρθρου. Στη περίπτωση αυτή, για να ολοκληρωθεί η…Συνέχεια ανάγνωσης

Πανελλαδικές εξετάσεις 2014 ΕΠΑΛ (Ομάδα Α’)

Υπόδειγμα αίτησης-δήλωσης υποψηφίων: εδώ Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων: εδώ Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερησίων ΕΠΑΛ (Ομάδα Α’): εδώ Μηχανογραφικό δελτίο εξετάσεων: εδώ Εγκύκλιος για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2014: εδώ Διαδικασίες για την υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2014: εδώ Προκήρυξη στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15: εδώ Βάσεις εισαγωγής (πρώτος και τελευταίος…Συνέχεια ανάγνωσης Πανελλαδικές εξετάσεις 2014 ΕΠΑΛ (Ομάδα Α’)