Το πρόγραμμα eTwinning του 1ου Ε.Κ. Άμφισσας με θέμα «Comics»

iconet-png

Κατά το σχολικό έτος 2013-2014, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος eTwinning, το 1ο Ε.Κ. Άμφισσας υλοποίησε το έργο «Comics». Οι συμμετέχοντες μαθητές από την Ελλάδα και την Τουρκία σχεδίασαν και υλοποίησαν κόμικς με εργαλεία web 2.0 για θεματικά πεδία των ενδιαφερόντων τους. Το συγκεκριμένο έργο συνδέθηκε με το μάθημα «Προγραμματιστικά εργαλεία για το διαδίκτυο» των μαθητών του ΕΠΑΛ Άμφισσας. Στόχοι του έργου ήταν οι ακόλουθοι:

-Να αναπτύξουν οι μαθητές μέσα από εργασία σε ομάδες ένα έργο Πληροφορικής με βάση τον κύκλο ζωής λογισμικού (γενικός στόχος).

-Να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές λογισμικό κόμικς / εργαλεία Web 2.0.

-Να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές λογισμικό αυτοματισμού γραφείου.

-Να εργαστούν οι μαθητές ομαδικά.

-Να καταλάβουν οι μαθητές πώς να σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν μια εφαρμογή λογισμικού.

-Να οργανώσουν οι μαθητές μια στοιχειώδη έρευνα.

-Να παρουσιάσουν οι μαθητές ένα έργο λογισμικού.

-Nα γνωρίσουν οι μαθητές άλλους πολιτισμούς.

Όλο το υλικό της εργασίας τους ενσωματώθηκε σε ένα e-book, το οποίο προσφέρεται από το διαδικτυακό τόπο συνεργατικής μάθησης του δικτύου eTwinning όπου εργάστηκαν οι μαθητές.