Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση του Προϊσταμένου/-ης Τεχνικής Εκπαίδευσης

Προκηρύχθηκε απο τη Δ.Δ.Ε. Ν. Φωκίδας η θέση του Προϊσταμένου/-ης Τεχνικής Εκπαίδευσης του Ν. Φωκίδας.

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν και διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα για να επιλεγούν ως Προϊστάμενος-η Τεχνικής Εκπαίδευσης, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στη Δ. Δ. Εκπαίδευσης Ν. Φωκίδας έως την Παρασκευή 07-09-2012 και ώρα 14.00 μ.μ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Σχετική νομοθεσία

Ν. 1566/1985

Ν. 3848/2010

N. 2817/2000

Ν. 2986/2002

Y.A Φ.353.1/ 4517/Δ1/24-01-2003 του Υπ.Ε.Π.Θ.

Y.A Φ.353.1/324/105657/Δ1/19-10-2002 του Υπ.Ε.Π.Θ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις υποδιευθυντών

Προκηρύχθηκαν απο τη Δ.Δ.Ε. Ν. Φωκίδας οι πιο κάτω κενές θέσεις Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης ως εξής:

  • ΓΕΛ Άμφισσας
  • Γυμνάσιο Άμφισσας
  • Γυμνάσιο Ιτέας
  • Μουσικό Γυμνάσιο Άμφισσας

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση στον Διευθυντή του σχολείου τους για τις πιο πάνω κενές θέσεις έως και την Παρασκευή 7-09-2012 και ώρα 14.00 μ.μ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Δ.Δ.Ε. Φωκίδας σχ. έτους 2012-13

Οι εκπαιδευτικοί της Δ.Δ.Ε. Φωκίδας που βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε., τοποθετούνται για το σχολικό έτος 2012-2013, με βάση την 09/28-08-2012 Πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Φωκίδας κατά περιοχή μετάθεσης, ως εξής:

Α΄ περιοχή

Β΄ περιοχή

Γ΄ περιοχή

Επιτυχόντες Πανελληνίων Εξετάσεων 2012 ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας

Τα ονόματα των επιτυχόντων των Πανελληνίων Εξετάσεων 2012 του ΕΠΑΛ Άμφισσας περιλαμβάνονται στο αρχείο που ακολουθεί.

Επιτυχόντες ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας 2012

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων ΠΕ, ΑΥ, ΠΘ και ΣΔ

Ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για την τοποθέτησή τους ως Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Αγωγής Υγείας (ΑΥ), Πολιτιστικών Θεμάτων (ΠΘ) και Σχολικών Δραστηριοτήτων (ΣΔ) να υποβάλουν σχετική αίτηση για τη συμμετοχή τους στην οικεία διαδικασία επιλογής.

Διαβιβαστικό

Προκήρυξη

Υπουργική απόφαση

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για την τοποθέτησής τους ως Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) να υποβάλουν σχετική αίτηση για τη συμμετοχή τους στην οικεία διαδικασία επιλογής.

Διαβιβαστικό

Προκήρυξη

Υπουργική Απόφαση

Πίνακας

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων των Ε.Κ.Φ.Ε.

Ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για την τοποθέτησή τους ως Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) να υποβάλουν σχετική αίτηση για τη συμμετοχή τους στην οικεία διαδικασία επιλογής.

Διαβιβαστικό

Προκήρυξη

Υπουργική Απόφαση

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων στα ΚΕ.ΣΥ.Π.

Ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για την τοποθέτησής τους ως Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) να υποβάλουν σχετική αίτηση για τη συμμετοχή τους στην οικεία διαδικασία επιλογής.

Διαβιβαστικό

Προκήρυξη

Υπουργική Απόφαση