Ψηφιακό Σχολείο

Στο δικτυακό τόπο http://digitalschool.minedu.gov.gr/ μπορεί κανείς να βρει αρκετό εκπαιδευτικό υλικό για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, τόσο σε μορφή ηλεκτρονικών βιβλίων όσο και σε μορφή προγραμμάτων σπουδών.