Ημερίδα με θέμα: “Αειφόρος Πόλη και τοπικές κοινωνίες”

Το Κ.Π.Ε. Άμφισσας, στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης επιμόρφωσης ενηλίκων, οργανώνει ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στην Άμφισσα την Κυριακή 21/10/2012 στις εγκαταστάσεις του Κ.Π.Ε. Άμφισσας και εργασία πεδίου στην πόλη της Άμφισσας με θέμα: « Αειφόρος Πόλη και τοπικές κοινωνίες».

Σχετικό έγγραφο

Επιμορφωτικό πρόγραμμα: “Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Ηλεκτρονικής Τάξης και Ιστολογίων” από το 1ο Σ.Ε.Κ. Άμφισσας

Και φέτος το 1ο Σ.Ε.Κ. Άμφισσας θα διοργανώσει το σχετικό σεμινάριο.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα είναι 6 ωρών και αφορά εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι μπορούν να επιλέξουν ημερομηνία συμμετοχής μεταξύ 30/10/2012 και 1/11/2012. Θα δοθεί σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο έγγραφο:  SEMINARIO ISTOLOGIA TAXI N.

Προκήρυξη διαγωνισμού υποτροφιών Βαρβάκειου Ιδρύματος ακαδημαϊκού έτους 2012-13

Το Βαρβάκειο Ίδρυμα προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση είκοσι τριών (23) υποτροφιών εσωτερικού κατά το σχολικό και ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013, που θα δοθούν σε βάρος των εσόδων του Ιδρύματος ως εξής:

α) Δέκα (10) σε απόφοιτους Δημοσίου Δημοτικού που γράφτηκαν για πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 2012 – 2013 στην Πρώτη (Α΄) τάξη Δημοσίου Γυμνασίου,

β) Δέκα (10) σε απόφοιτους Δημοσίου Γυμνασίου που γράφτηκαν για πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 2012 – 2013 στην Πρώτη (Α΄) τάξη Δημοσίου Λυκείου,

γ) Τρεις (3) σε αποφοίτους Δημοσίου Λυκείου που φοιτούν στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) και έχουν εγγραφεί για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013 στο Πρώτο (Α΄) εξάμηνο σπουδών

Περισσότερες πληροφορίες

Σεμινάριο για την αξιοποίηση τεχνικών ασύγχρονης και εξ αποστάσεως διδασκαλίας μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης Moodle

Το 1ο Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.) Άμφισσας και το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. Φωκίδας σε συνεργασία με άλλες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και με την υποστήριξη του ΙΤΥΕ, προτίθεται να διοργανώσει σεμινάριο με θέμα «Αξιοποίηση τεχνικών ασύγχρονης και εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης Moodle».

Σχετικό έγγραφο

Αίτηση συμμετοχής

Αρχική σελίδα πλατφόρμας