Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις

Εγγραφές στην Α΄ Δημοτικού για το σχολικό έτος 2023-24

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου, για το σχολικό έτος 2023-2024, θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2023, όλες τις εργάσιμες ημέρες, από ώρα 13:30 έως 14:00, σε προγραμματισμένη συνάντηση, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας. Για την αποφυγή διασποράς του COVID-19 θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα μέτρα.

Κατά το σχολικό έτος 2023-2024, στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που
γεννήθηκαν από 1-1-2017 έως και 31-12-2017.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

  1. Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία: επώνυμο μαθητή/τριας, όνομα μαθητή/τριας, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, ημερομηνία γέννησης μαθητή/τριας, διεύθυνση κατοικίας,
  2. Βιβλιάριο Υγείας μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι
    έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών,
  3. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, συμπληρωμένο/υπογεγραμμένο από παιδίατρο. (Το έντυπο χορηγείται από τη σχολική μονάδα),
  4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας (π.χ. λογαριασμός ΔΕΚΟ),
  5. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου (κατόπιν αίτησης του γονέα/κηδεμόνα, παραλαμβάνεται από το Νηπιαγωγείο στο οποίο φοιτά ο/η μαθητής/τρια).

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ

Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 13:30-16:00, κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους.

Στο τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00-8:00) δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι/ες και φοιτούν στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.

 

Για διευκρινίσεις καλέστε στο τηλέφωνο του σχολείου 27960 31205 (ώρες επικοινωνίας: 13:30-14:00).