Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας σχ. έτους 2022 – 2023

Από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, κάθε σχολική μονάδα οφείλει να έχει εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ένα σύνολο όρων και κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου (αριθμ.13423/ΓΔ4/04-02-2021 (ΦΕΚ 491 Β΄) Υ.Α.).

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να ενημερωθείτε για το περιεχόμενο του Κανονισμού του Σχολείου μας όπως επικαιροποιήθηκε από το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας και εγκρίθηκε από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου αρμοδιότητας του Σχολείου, καθώς και από τη Διευθύντρια της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας, τον Οκτώβριο του 2022.Λήψη αρχείου