Ιστοχώρος εμπλουτισμού διδασκαλίας μαθήματος αγγλικής γλώσσας 2021-2022

Από τις 5 Οκτωβρίου 2020 – και συμπληρωματικά με τις δραστηριότητες που υλοποιούνται στην αίθουσα –  θα λειτουργεί ηλεκτρονικός χώρος υποστήριξης του μαθήματος των αγγλικών, όπου θα αναρτάται από την εκπαιδευτικό σχετικό υλικό και προτάσεις δραστηριοτήτων. Πρόκειται για υλικό που έχει ήδη παρουσιαστεί στα παιδιά και έχει γίνει αντικείμενο εκτενούς επεξεργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος. Σκοπός του εγχειρήματος είναι η επιπρόσθετη συνδρομή και υποστήριξη των μαθητών κατά τη μελέτη του μαθήματος των αγγλικών στο σπίτι, με τρόπο ευχάριστο, δημιουργικό και διδακτικό.

Το υλικό θα είναι προσβάσιμο στη διεύθυνση https://blogs.sch.gr/mathinaiou/  και κατηγοριοποιημένο κατά τάξη.

Επισημάνσεις:

  • Ο ιστοχώρος αφορά τις τάξεις Α, Γ, Δ, Ε & ΣΤ στις οποίες διδάσκει η κ. Αθηναίου Μαρία.
  • Οι προτεινόμενες δραστηριότητες είναι προαιρετικές για τους μαθητές και δεν θα αξιολογούνται για τη συμμετοχή ή την επίδοσή τους σε αυτές.
  • Η επιλογή του υλικού έχει γίνει με παιδαγωγικά και ποιοτικά κριτήρια που εξασφαλίζουν την καταλληλότητά του και φιλοξενείται στους διακομιστές του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Ωστόσο, καθώς – αναγκαστικά – υπάρχουν παραπομπές σε διευθύνσεις εκτός ΠΣΔ, παρακαλούμε αυτές να αντιμετωπίζονται κριτικά και υπό την επίβλεψη των γονέων, με δεδομένη την ταχύτατη ανανέωση του περιεχομένου στους δικτυακούς τόπους, ιδιαίτερα για αυτούς έξω από το χώρο του ΠΣΔ, για το περιεχόμενο των οποίων δεν μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη σε περίπτωση αιφνίδιας αλλαγής του.
  • Κατά την παρούσα περίοδο δεν υφίσταται η δωρεάν πρόσβαση στις ψηφιακές πλατφόρμες, για αυτό η αξιοποίηση του υλικού προτείνεται να γίνεται κριτικά στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει σταθερή και χωρίς ογκοχρέωση σύνδεση στο διαδίκτυο.

Η εκπαιδευτικός των αγγλικών παραμένει στη διάθεση γονέων και παιδιών για περαιτέρω διευκρινίσεις.

 

Αυτή η εργασία έχει άδεια χρήσης Creative Commons -Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή4.0.