εικόνα Viber 2024 03 24 20 44 26 680

Επετειακές δραστηριότητες για την 25η Μαρτίου

Οι επετειακές αναφορές περιλάμβαναν δραστηριότητες που είχα οργανώσει οι εκπαιδευτικοί όλων των τάξεων, προσαρμοσμένες στο ηλικιακό και γνωστικό επίπεδο των παιδιών. Οι δραστηριότητες αυτές περιλάμβαναν ανάγνωση σχετικών κειμένων (π.χ. παραμυθιών, σύντομων ιστοριών), παρουσίαση οπτικοακουστικού υλικού (παρουσιάσεις, ιστορικό υλικό), ακρόαση τραγουδιών, …

Συνεχίστε την ανάγνωση