9ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

ΤΑΞΗ Β΄

Επίσκεψη στο Ιστορικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολης στις 16/10/2019 των τριών τμημάτων της Β΄ τάξης στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «Γραμματομαχίες στο Μουσείο» με σκοπό τη σύνδεση του αλφάβητου με τη μουσειακή αγωγή και την τοπική ιστορία.