9ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

Πρόγραμμα διδασκαλίας από απόσταση

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα διδασκαλίας από απόσταση θα ισχύει μόνο σε περίπτωση που υπάρχει αναστολή λειτουργίας όλων των τμημάτων του σχολείου.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ Α1

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ Α2

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ Β1

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ Β2

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ Γ1

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ Γ2

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ Γ3

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ Δ1

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ Δ2

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ Ε1

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ Ε2

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΣΤ1

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΣΤ2

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΣΤ3