9ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

Καινοτόμα προγράμματα

Καινοτόμα προγράμματα 2019-2020

1. Συνεργάτης της τάξης

Κατά το έτος 2019-2020 υλοποιείται εκ νέου το πρόγραμμα συνεργάτης της τάξης σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΔΠΘ. Σκοπός του προγράμματος είναι η στήριξη των μαθητών για να αναπτύξουν πλήρως το δυναμικό τους, η προσφορά ευκαιριών μάθησης τόσο για τους εν ενεργεία όσο και για τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς και προσφορά ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης και αναβάθμισης του ρόλου του εκπαιδευτικού στην πράξη.Τη φετινή χρονιά 8 τμήματα των μικρότερων τάξεων και οι εκπαιδευτικοί τους έχουν τη χαρά να πραγματοποιούν τη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία με συνεργάτη τάξης. Τα συγκεκριμένα τμήματα είναι τα παρακάτω:

α/α Τμήμα Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού Ονοματεπώνυμο φοιτητή – συνεργάτη της τάξης
1. Α1 Ψαρογιάννη Παναγιώτα Εφραιμίδης Λάζαρος
2.  Α2 Βενετίου Όλγα Τσίτα Σοφία
3.  Β1 Κεσίδου Σωτηρία Αθανασιάδου Μαρία
4. Β2 Βρίζα Μαρία Θωμοπούλου Αλίκη
5.  Γ1 Στερκούδη Χρυσή Παπαδόπουλος Παρασκευάς
6. Γ2 Λουπάτατζη Ροδόπη Στεφανίδου Κωνσταντίνα
7. Δ1 Κελεσίδου Ελισάβετ Καραουλάνη Ιωάννα
8. Δ2 Ιντζέ Θεοδοσία Βούσουρα Εμμανουέλα

 

2. Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης-Αγωγής Υγείας-Πολιτιστικών Θεμάτων

Τίτλος προγράμματος Εκπαιδευτικοί Τάξεις
Κυκλοφορώ με ασφάλεια Λουπάτατζη Ροδόπη, Κελεσίδου Ελισάβετ Γ1,Γ2

 

Κυκλοφορώ σωστά ; ασφαλώς! Βρίζα Μαρία, Κεσίδου Σωτηρία, Στερκούδη Χρυσή Β1, Β2, Β3
Διαχείριση κι έκφραση συναισθημάτων Παναγιώτα Ψαρογιάννη,  Ευαγγελία Παπακωστίδου Α1
Βουτιά στον ωκεανό Λουπατατζη Ροδόπη, Κελεσίδου Ελισάβετ Γ1, Γ2
Δέλτα Έβρου: φύση, πουλιά και άνθρωπος στον μοναδικό υγρότοπο της περιοχής μας Μαστρογιαννίδης Νικόλαος Παπαδοπούλου Δέσποινα Ε1, Ε3
Απειλούμενα ζώα υπό εξαφάνιση στην Ελλάδα Χατζημιχαηλιδου Σοφία, Ιντζέ Θεοδοσία, Βασιλειάδου Δέσποινα Δ2
Η Νίκη πάει στο σχολείο Μαστρογιαννιδης Νικολαος, Παπαδοπούλου Δέσποινα,  Βουβαλάκη Ευδοξία Ε1, Ε2, Ε3

 

Η Νίκη πάει στο σχολείο Σκεύα Μαρία,  Γκορόγια Στυλιανή, Παπακωστιδου Ευαγγελία ΣΤ1,ΣΤ2,ΣΤ3
Ξοδεύοντας έξυπνα Τσέτσος Σταύρος,  Μαστρογιαννίδης Νικόλαος, Παπαδοπούλου Δέσποινα Ε1, Ε3

Καινοτόμα προγράμματα 2018-2019

1. Συνεργάτης της τάξης

Κατά το έτος 2018-2019 υλοποιείται εκ νέου το πρόγραμμα συνεργάτης της τάξης σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΔΠΘ. Σκοπός του προγράμματος είναι η στήριξη των μαθητών για να αναπτύξουν πλήρως το δυναμικό τους, η προσφορά ευκαιριών μάθησης τόσο για τους εν ενεργεία όσο και για τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς και προσφορά ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης και αναβάθμισης του ρόλου του εκπαιδευτικού στην πράξη.Τη φετινή χρονιά έξι τμήματα των μικρότερων τάξεων και οι εκπαιδευτικοί τους έχουν τη χαρά να πραγματοποιούν τη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία με συνεργάτη τάξης. Τα συγκεκριμένα τμήματα είναι τα παρακάτω:

Τμήμα Α1 Εκπαιδευτικός: Κεσίδου Σωτηρία, Συνεργάτης τάξης: Κατσαντώνη Λευκοθέα -Παρασκευή
Τμήμα Α2 Εκπαιδευτικός: Βρίζα Μαρία, Συνεργάτης τάξης: Τριάντη Παρθένα
Τμήμα Α3 Εκπαιδευτικός: Στερκούδη Χρύσα,Συνεργάτης τάξης:Πάνου Βασιλική
Τμήμα Β1 Εκπαιδευτικός: Τσακιροπούλου Μηνοδώρα, Συνεργάτης τάξης: Στεφανίδου Κωνσταντίνα
Τμήμα Β2 Εκπαιδευτικός: Βενετίου Όλγα, Συνεργάτης τάξης: Καραουλάνη Ιωάννα
Τμήμα Γ1 Εκπαιδευτικός: Ιντζέ Θεοδοσία, Συνεργάτης τάξης: Φέτση Στεφανία – Αναστασία

 


2. Υιοθεσία μαθητών (η Στ2 τάξη υιοθετεί την Β2 τάξη)

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Μαστρογιαννίδης Νίκος, Βενετίου Όλγα

Στόχοι

 Καινοτόμος αλλαγή για εφαρμογή παροχής ίσων ευκαιριών, αναγνωρίζοντας το σχολείο ως χώρο αγωγής. – Εδραίωση του σεβασμού στο τρίπτυχο ¨μαθητής – δάσκαλος – σχολείο. -Εξοικείωση των μαθητών με το ευρύτερο σχολικό περιβάλλον μέσω της αναγνώρισης των αξιών και κανόνων του σχολείου. – Επιδίωξη για συγκρότηση, εδραίωση, ισχυροποίηση και αξιοποίηση ενός συστήματος αξιών όπως : συνεργασία, αμοιβαίος σεβασμός, υπευθυνότητα και αποδοχή της ιδιαιτερότητας του άλλου. – Κατανόηση του σχολείου ως κοινότητα μάθησης για προσωπική ανάπτυξη με σεβασμό χωρίς διάκριση και κατανόηση

3. Υιοθεσία μαθητών (Η Στ1 τάξη υιοθετεί τη Β1 τάξη)

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Παπαδοπούλου Δέσποινα, Τσακιροπούλου Μηνοδώρα και Δαστερίδης Κωνσταντίνος

Στόχοι

Καινοτόμος αλλαγή για εφαρμογή παροχής ίσων ευκαιριών, αναγνωρίζοντας το σχολείο ως χώρο αγωγής. – Εδραίωση του σεβασμού στο τρίπτυχο ¨μαθητής – δάσκαλος – σχολείο. -Εξοικείωση των μαθητών με το ευρύτερο σχολικό περιβάλλον μέσω της αναγνώρισης των αξιών και κανόνων του σχολείου. – Επιδίωξη για συγκρότηση, εδραίωση, ισχυροποίηση και αξιοποίηση ενός συστήματος αξιών όπως : συνεργασία, αμοιβαίος σεβασμός, υπευθυνότητα και αποδοχή της ιδιαιτερότητας του άλλου. – Κατανόηση του σχολείου ως κοινότητα μάθησης για προσωπική ανάπτυξη με σεβασμό χωρίς διάκριση και κατανόηση

4. Συνεκπαίδευση με το ειδικό δημοτικό σχολείο: Αθλητισμός και διατροφή

Τάξεις: Στ1 και Στ2

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Μαστρογιαννίδης Νίκος, Παπαδοπούλου Δέσποινα

Στόχοι

Να κατανοήσουν οι μαθητές πως η διαφορά είναι δικαίωμα – Να εκτιμήσουμε πράγματα που για μας είναι δεδομένα και που οι άλλοι δεν έχουν – Η αξία της συνεργασίας με άτομα με διαφορετικές ικανότητες – Ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών – Δυνατότητα ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα , στην κοινωνική ζωή και στην επαγγελματική δραστηριότητα – Αλληλοαποδοχή , αρμονική συμβίωση με το κοινωνικό σύνολο και στην ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη – Τρέφομαι σωστά, τρέφομαι υγιεινά – Σχέση υγιεινής διατροφής και αθλητισμός -Αθλούμαι και χαίρομαι

5. Δέλτα του Έβρου: Φύση, πουλιά και άνθρωπος στον μοναδικό υγροβιότοπο της περιοχής μας

Τάξεις: Ε1, Ε2, Ε3 

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Σκεύα Μαρία, Κοκκίνης Βασίλης, Γκορόγια Στυλιανή

Στόχοι

Οι μαθητές να γνωρίσουν τους βιότοπους, να αποκτήσουν εμπειρίες μέσα σ’ αυτούς μέσα από ομαδικές εργασίες και την κοινωνικοποίησή τους. Θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν μέρος του υγροβιότοπου και κάποια από τα στοιχεία του μέσω προβολών, παιχνιδιών, παρατήρησης, συνεντεύξεων.

6. Κυκλοφορώ με ασφάλεια

Τάξεις: Β1, Β2

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Τσακιροπούλου Μηνοδώρα, Βενετίου Όλγα

Στόχοι

α) Γνώση του Κ.Ο.Κ. – δικαιώματα και υποχρεώσεις πεζών και οδηγών

β) Αυτόνομη μετακίνηση σε διαβάσεις και φωτεινούς σηματοδότες

γ) Πληροφόρηση για τους κινδύνους και την προστασία μας στο δρόμο

δ) Γνωριμία με τα μέσα μεταφοράς και τον τρόπο χρήσης του καθενός

7. Συνεκπαίδευση με το ειδικό δημοτικό σχολείο: Κυκλοφοριακή αγωγή

Τάξη: Δ2

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Κελεσίδου Ελισάβετ

Στόχοι

Να κατανοήσουμε πως η διαφορά είναι δικαίωμα. -Να εκτιμήσουμε τα πράγματα που για μας είναι δεδομένα και που άλλοι δεν έχουν. -Να βιώσουμε την αξία της συνεργασίας με άτομα με διαφορετικές ικανότητες -Ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών. -Δυνατότητα ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα ,στην κοινωνική ζωή και στην επαγγελματική δραστηριότητα. -Αλληλοαποδοχή, αρμονική συμβίωση με το κοινωνικό σύνολο και ισότιμη κοινωνική εξέλιξη. – Να κυκλοφορούμε με ασφάλεια στον δρόμο. – Να γνωρίσουμε τα βασικά σήματα του ΚΟΚ.

8. Κυκλοφορούμε με ασφάλεια

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Σκεύα Μαρία, Κοκκίνης Βασίλης, Γκορόγια Στέλλα 

Τάξεις: Ε1, Ε2, Ε3

Στόχοι

Διαμόρφωση συνείδησης πάνω στο ζήτημα της οδικής ασφάλειας. Ανάπτυξη της ικανότητας του μαθητή/τριας για ανάγνωση του οδικού περιβάλλοντος και γνώση μέσω βιωματικής μάθησης σε ένα μαθησιακό περιβάλλον.

9. Κυκλοφορώ στην πόλη με το ποδήλατο

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Καλλιτσάρης Χρήστος, Κελεσίδου Ελισάβετ, Βουβαλάκη Εύη

Τάξεις: Δ1, Δ2, Δ3

Να γνωρίσουν τα παιδιά τους χώρους που μπορούν να κινούνται στη γειτονιά και στην πόλη τους με ασφάλεια κάνοντας ποδήλατο. Να αντιληφθούν την αναγκαιότητα του ΚΟΚ και να γνωρίσουν τα βασικά σήματα της κυκλοφορίας. Να κατανοήσουν τους κινδύνους που διατρέχουν και πώς να αποφεύγουν τους κινδύνους κατά τις μετακινήσεις τους με το ποδήλατο. 

10. Ασφαλείς διαδρομές

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Ιντζέ Θεοδοσία, Γιαμούρα Μαρία, Κυριαζίδου Γεωργία

Τάξεις: Γ1, Γ2

Στόχοι

Διαμόρφωση συνείδησης πάνω στο ζήτημα της οδικής ασφάλειας και έμπνευσης ορθής νοοτροπίας και συμπεριφοράς «για μια ζωή». Ανάπτυξη της ικανότητας του μαθητή για ανάγνωση του οδικού περιβάλλοντος, καθώς και της δεξιότητας για πλήρη επικοινωνία με αυτό. Γνώση μέσω βιωματικής μάθησης σε ένα μαθησιακό περιβάλλον.

11. Υγιεινή διατροφή-Healthy Food

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Χατζημιχαηλίδου Σοφία

Τάξη: Γ2

Στόχοι

Να μάθουν τα παιδιά τα είδη των τροφών και τη θρεπτική τους αξία. – Να αποκτήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες. – Να μάθουν τη διατροφική αξία όλων των γευμάτων. – Να αποκτήσουν κριτική στάση στην επιβολή διατροφικών συνηθειών μέσα από τη διαφήμιση.

12. Παραδοσιακά παιχνίδια

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Γιαμούρα Μαρία, Ιντζέ Θεοδοσία, Κυριαζίδου Γεωργία

Τάξεις: Γ1, Γ2

Στόχοι

Να γνωρίσουν οι μαθητές τα παιχνίδια που παίζονταν στις αυλές του σχολείου παλιότερα Να διασκεδάσουν μαθαίνοντας για τον τρόπο που έπαιζαν οι παππούδες-γιαγιάδες τους Να αναπτύξουν αισθησιοκινητικές δεξιότητες Να καλλιεργηθεί το ομαδικό πνεύμα και η συνεργασία

13. Τρέφομαι σωστά, ζω καλύτερα

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Βρίζα Μαρία, Κεσίδου Σωτηρία, Στερκούδη Χρυσή

Τάξεις: Α1, Α2, Α3

Στόχοι

Να μάθουν τα παιδιά τα είδη τροφών και την θρεπτική αξία τους να αποκτήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες να αποκτήσουν κριτική στάση στην επιβολή διατροφικών συνηθειών να προωθηθεί η πρωτοβουλία, η συνεργασία, η ομαδική δουλειά

14. Δόντια

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Τσακιροπούλου Μηνοδώρα, Βενετίου Όλγα

Τάξεις: Β1, Β2

Στόχοι

Να γνωρίσουν τα είδη των δοντιών και τις λειτουργίες τους -Να πληροφορηθούν τι δημιουργεί στον οργανισμό η κακή στοματική -Να αποκτήσουν υγιεινές συνήθειες ( υγιεινή δοντιών-σωστό βούρτσισμα) και να κατανοήσουν την επίδραση της τροφής στην υγεία -Να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη της προληπτικής επίσκεψης στον οδοντίατρο-ορθοδοντικό -Να αναπτύξουν την ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας

Στο  σχολικό έτος 2017-18 τα προγράμματα που υλοποιούνται στο σχολείο μας είναι τα παρακάτω:

Πρόγραμμα Συνεργάτης της τάξης

1

Στο πρόγραμμα που ξεκινάει φέτος στο σχολείο μας θα συμμετάσχουν για το Α΄ Εξάμηνο  τα παρακάτω τμήματα:

Τμήμα Α1 Εκπαιδευτικός ΠΕ70 Τσακιροπούλου Μηνοδώρα – Τσομπανοπούλου Γραμματούλα , φοιτήτρια
Τμήμα Α2 Εκπαιδευτικός ΠΕ70 Βενετίου Όλγα – Σαββίβου Ναταλία, φοιτήτρια
Τμήμα Β1 Εκπαιδευτικός ΠΕ70 Κεσίδου Σωτηρία – Σάββα βλαδίμηρος, φοιτητής

Πρόγραμμα Υποστήριξης – Ευαισθητοποίησης ΚΣΠΟ

sos

Στο πρόγραμμα που αφορά στην ενημέρωση των μαθητών και μαθητριών του σχολείου μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα λάβουν μέρος τα τμήματα των τάξεων Δ, Ε, Στ.

Το πρόγραμμα επεκτείνεται και στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών του σχολείου μας στα παρακάτω θέματα:

Διαχείριση πένθους μαθητών

Διαχείριση συγκρούσεων εκπαιδευτικών – γονέων

Νέα σύνθεση των σημερινών οικογενειών (παιδιά διαζευγμένων γονέων κ.τ.λ. και συνέπειες στο σχολείο.

Η παιδική επιθετικότητα στο σχολείο και η αντιμετώπισή της.

Οργανωτές του προγράμματος: Αριάδνη Γραμμάτη, ψυχολόγος

                                                              Μαρία Εμμανουηλίδου, κοινωνική λειτουργός

 

Πρόγραμμα υιοθεσίας

θθθDSC00555

Οι νέοι μαθητές μας, τα πρωτάκια μας έχουν ανάγκη στήριξης, βοήθειας, συμπαράστασης και δημιουργίας αγαστών και φιλικών σχέσεων με μεγαλύτερους μαθητές του σχολείου μας. Στα πλαίσια του παραπάνω προτάγματος οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας κ.κ. Μαστρογιαννίδης Νίκος, Παπαδοπούλου Δέσποινα (εκπαιδευτικοί της Ε΄ τάξης), Τσακιροπούλου Μηνοδώρα και Βενετίου Όλγα (εκπαιδευτικοί της Α΄τάξης) αποφάσισαν να σχεδιάσουν , να οργανώσουν και να υλοποιήσουν το πρόγραμμα υιοθεσίας. Κάθε μαθητής ή μαθήτρια της Ε΄ τάξης υιοθετεί έναν μαθητή ή μια μαθήτρια της  Α΄τάξης. Το πρόγραμμα, που ήδη υλοποιείται, αποτελείται από πολλές δράσεις και πρακτικές στις οποίες συμμετέχουν τα πρωτάκια μας και τα πεμπτάκια μας. Το πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί με τη λήξη του διδακτικού έτους.

Μαθαίνουμε παρέα

 

 

κατάλογοςΚλιματική αλλαγή: αιτίες – συνέπειες – αντιμετώπιση

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από το Ίδρυμα Λάτση. Το σχολείο μας υπέβαλε το σχέδιο του προγράμματος στο ίδρυμα Λάτση και είναι ένα από τα 20 σχολεία σε όλη την επικράτεια που θα χρηματοδοτηθεί. Τίτλος του προγράμματος » Κλιματική αλλαγή: Αιτίες – συνέπειες – αντιμετώπιση».

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί την 1η Δεκεμβρίου – τέλη Μαϊου με συντονιστή τον Διευθυντή Τσέτσο Σταύρο επικουρούμενο από τους εκπαιδευτικούς της Ε΄ τάξης του Σχολείου μας κ.κ. Μαστρογιαννίδη Νίκο και Παπαδοπούλου Δέσποινα.

Σκοποί του προγράμματος

Ως προς τις γνώσεις
Να μάθουν τα αίτια, τις συνέπειες και τους τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου, να γνωρίσουν τις διαφορετικές επιστημονικές απόψεις του φαινομένου.
Ως προς τις δεξιότητες
Να μάθουν να συνεργάζονται, να αναπτύξουν ικανότητες προσέγγισης ενός προβλήματος, να αναζητούν πηγές πληροφόρησης, να συνδέουν διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, να ενισχύσουν την κριτική τους σκέψη μέσα από την επιχειρηματολογία, να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις .
Ως προς τις στάσεις
Να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος του προβλήματος, να σέβονται τη διαφορετική άποψη, να συνειδητοποιήσουν την αλληλεξάρτηση των διαφόρων κοινωνικών πτυχών για τη λύση ενός προβλήματος, να αποκτήσουν κριτική στάση στην πληροφόρησης, να επαναπροσδιο-ρίζουν με περιβαλλοντικά κριτήρια έννοιες, αντιλήψεις της παγκόσμιας ανθρώπινης κοινωνίας.

Πρόγραμμα συνεκπαίδευσης

Κυκλοφοριακή Αγωγή

image0031

Το παραπάνω πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από αρχές Δεκεμβρίου για τουλάχιστον 2ο διδακτικές ώρες από τους εκπαιδευτικούς της Ε΄ τάξης του σχολείου μας κ.κ. Μαστρογιαννίδη Νίκο και Παπαδοπούλου Δέσποινα σε συνεργασία  με εκπαιδευτικούς του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης. Στο πρόγραμμα θα εμπλακούν μαθητές των δύο τμημάτων της Ε΄τάξης εκ περιτροπής με μαθητές του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου.Το πρόγραμμα τιτλοφορείται: Κυκλοφοριακή Αγωγή.

Σκοπός του προγράμματος

Βασικό σκοπό του προγραμμάτος αποτελεί η αρμονική συνύπαρξη των μαθητών με αναπηρία με μαθητές τυπικής ανάπτυξης, η καλλιέργεια σχέσεων μεταξύ τους, η ανάπτυξη των γνωστικών, μαθησιακών, ψυχοσυναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων όλων των μαθητών αλλά και η ευαισθητοποίηση των μαθητών του σχολείου γενικής εκπαίδευσης απέναντι στην αναπηρία, η αποδοχή και ο σεβασμός της διαφορετικότητας και η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης.

 Προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων

Διαφάνεια1

Το φετινό σχολικό έτος θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω προγράμματα που άπτονται των περιοχών της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της αγωγής υγείας και των πολιτιστικών θεμάτων

Τάξεις Εκπαιδευτικοί Τίτλος προγράμματος
Α1,Α2 Τσακιροπούλου Μηνοδώρα – Βενετίου Όλγα Σωστή διατροφή, γερό παιδί
Β1,Β2 Βρίζα Μαρία – Κεσίδου Σωτηρία-Πλουμίδης Χρήστος Κυκλοφορώ με ασφάλεια
Γ1, Γ2, Γ3
Καλλιτσάρης Χρήστος – Κελεσίδου Ελισάβετ – Βουβαλάκη Ευδοξία Διαβάζουμε ιστορίες του παραμυθά Ευγένιου Τριβιζά
Γ1, Γ2, Γ3 Καλλιτσάρης Χρήστος – Κελεσίδου Ελισάβετ – Βουβαλάκη Ευδοξία Κυκλοφορώ με ασφάλεια
Δ1, Δ2, Δ3
Ιντζέ Θεοδοσία- Σκεύας Χρήστος- Σκεύα Μαρία Το νερό πηγή ζωής
Ε1,Ε2 Μαστρογιαννίδης Νικόλαος – Παπαδοπούλου Δέσποινα – Μέριανος Γεώργιος
Δέλτα του Έβρου: Φύση, πουλιά και άνθρωπος στον μοναδικό υγροβιότοπο της περιοχής μας
Στ1, Στ2, Στ3
Γιαμούρα Μαρία – Μπιτζικούδης Απόστολος – Χατζησάββα Φωτεινή Βουνά και ποτάμια της Ελλάδας
Γ1, Γ2,Γ3 Μακαρίδου Χριστίνα Οι Μύθοι του Αισώπου στην αγγλική γλώσσα
Δ3 Νίκου Διαμάντω – Σκεύας Χρήστος Υγιή παιδιά, υγιής πλανήτης
Στ3 Χατζημιχαηλίδου Σοφία Υγιή παιδιά, υγιής πλανήτης
Ε, Α Παπαδοπούλου Δέσποινα-Τσακιροπούλου Μηνοδώρα – Μαστρογιαννίδης Νίκος – Βενετίου Όλγα – Δαστερίδης Κωνσταντίνος
Οι μαθητές της Ε τάξης υιοθετούν τους μαθητές της Α΄τάξης
Ε, Ειδικό Δημοτικό Σχολείο
Μαστρογιαννίδης Νικόλαος – Παπαδοπούλου Δέσποινα
Κυκλοφοριακή Αγωγή- Ατυχήματα Πρώτες Βοήθειες