9ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

ΤΑΞΗ Γ΄

Δράση του Γ1 τμήματος που αφορούσε στον καθαρισμό των ακτών

Τρίτη 22 Οκτωβρίου

Στο πλαίσιο δράσης « καθαρισμός ακτών » της Helmepa που διοργάνωσε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης και την Πρωτοβάθμια Διεύθυνση Έβρου, το Γ1 μαζί με άλλα σχολεία του Δήμου Αλεξανδρούπολης ανέλαβαν την πρωτοβουλία και καθάρισαν την ακτή « Στροφή Εγνατία-Ρέμα Βανικιώτη». Κατά τη διάρκεια της δράσης πραγματοποιήθηκε καθαρισμός της παραλίας, διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων σκουπιδιών και ενημέρωσης των μαθητών για τον χρόνο διάλυσης των σκουπιδιών στη θάλασσα.

Επίσκεψη των τμημάτων της Γ΄ και  Δ΄ τάξης του Σχολείου μας στο ελαιοτριβείο της Μάκρης.

Τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 οι μαθητές των Γ΄ και Δ΄ τάξεων είχαν τη ν ευκαιρία να επισκεφτούν τον οικισμό της Μάκρης .Εκεί είδαν από κοντά την εξαγωγή λαδιού στο Συνεταιριστικό Ελαιοτριβείο που βρίσκεται στο κέντρο του χωριού . Κατά την ξενάγηση που τους έγινε από την υπεύθυνη κυρία του ελαιοτριβείου έλυσαν τις απορίες τους για το δέντρο της ελιάς , τον καρπό και τα προϊόντα που παράγονται.

      Αξέχαστες εντυπώσεις  αποκόμισαν οι μαθητές από την επίσκεψη τους στο Δημοτικό Σχολείο Μάκρης όπου γνώρισαν τους μαθητές ,ξεναγήθηκαν στο σχολείο και απόλαυσαν παιχνίδι στην υπέροχη αυλή.