Εσωτερική αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας

(έτος αναφοράς: 2020-2021)Λήψη αρχείου

 

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)Λήψη αρχείου