ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ / Φροντίζω το Περιβάλλον

1

Εργαστήρια Δεξιοτήτων

 3ος Θεματικός Κύκλος 

0

Φροντίζω το Περιβάλλον/

Οικολογία – Παγκόσμια 

και Τοπική Φυσική Κληρονομιά

 
ΤΙΤΛΟΣ
 

«Ήρθε η ώρα πια κι εγώ 

στην ανακύκλωση σκουπίδια να πετώ»

ΣΤΟΧΟΙ
  • Να ενημερωθούν οι μαθητές για το ζήτημα της ανακύκλωσης.
  • Να γνωρίσουν τα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν.
  • Να ενημερωθούν για τα περιβαλλοντικά οφέλη της ανακύκλωσης.

  • Να διαμορφώσουν περιβαλλοντική συνείδηση.

 
Περίοδος Υλοποίησης
 
Φεβρουάριος – Μάρτιος 2022

Οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν

σε συνεργασία με το 5ο Νηπιαγωγείο Τυρνάβου

 

On line Παιχνίδια

Ανακύκλωση

Βάλε στο σωστό κάδο τα υλικά

Διαδικασία Ανακύκλωσης