«Ας γνωριστούμε ..παίζοντας» – Δίκτυο Νηπιαγωγείων

2

Σχέδιο δράσης 2022- 2023

«Γλώσσα εγώ, γλώσσα εσύ, γλώσσα ο κόσμος όλος»

ΣΤΟΧΟΣ

Το Νηπιαγωγείο μας συστεγάζεται 

με το 5ο Νηπιαγωγείο 

 και το 4ο Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου

 και μοιράζεται  εκπαιδευτικό προσωπικό

 με άλλα σχολεία του Δήμου Τυρνάβου. 

Αυτό δημιούργησε  τις προϋποθέσεις 

για δίκτυο σχολείων το 2021-2022 , 

την ανταλλαγή καλών πρακτικών 

και την κοινή αντιμετώπιση προβλημάτων

 που  αφορούσαν την τοπική κοινωνία .

Για το σχολικό έτος 2022 -2023 

το άνοιγμα του δικτύου σε 

περισσότερες σχολικές μονάδες

 και κυρίως νηπιαγωγεία ήταν το ζητούμενο .

 Μέλημά μας είναι οι ανάγκες 

του εκπαιδευτικού προσωπικού  και των μαθητών ,

 να καλυφθούν μέσω της εξωτερίκευσης ,

της διερεύνησης, της επικοινωνίας

 και της αλληλεπίδρασης .

Εν κατακλείδι στόχος του παρόντος σχεδίου δράσης 

είναι η συνέχιση της δημιουργίας δικτύου σχολείων 

με πολυπολιτισμική σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού,

 μέσω συλλογικής προσπάθειας

 και συνεργατικού πνεύματος ,επιδιώκοντας

 την διαμόρφωση ενός υποστηρικτικού πλαισίου ,

δημιουργώντας ένα θετικό προς την αλλαγή κλίμα 

και αναζητώντας ασφαλείς και καινοτόμες λύσεις ,

για την ενδυνάμωση της γλωσσικής επικοινωνίας 

και τα συναφή εκπαιδευτικά προβλήματα.

Στο Δίκτυο Νηπιαγωγείων συμμετέχουν 

τα παρακάτω Νηπιαγωγεία.

1ο Νηπιαγωγείο Τυρνάβου

5ο Νηπιαγωγείο Τυρνάβου 

6ο Νηπιαγωγείο Τυρνάβου 

7ο Νηπιαγωγείο Τυρνάβου 

Νηπιαγωγείο Αργυροπουλίου

Νηπιαγωγείο Ροδιάς

Νηπιαγωγείο Βλαχογιαννίου

Όλες οι δραστηριότητες του Δικτύου 

βρίσκονται στo παρακάτω padlet

Γνωρίζουμε τα σχολεία του Δικτύου

Δραστηριότητες την εβδομάδα

 Ευρωπαϊκού Προγραμματισμού Code Week

Δημιουργήθηκε εκδήλωση με τίτλο 

«Δίκτυο Νηπιαγωγείων ..

ας γιορτάσουμε μαζί»

https://codeweek.eu/view/481230/diktio-nipiaghoghionas-ghiortasoyme-mazi

ΓΝΩΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ0

code week

Αποκρυπτογράφηση της λέξης 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

1

Παιχνίδια στον Η/Υ

.jpg

Οι δραστηριότητες όλων των Νηπιαγωγείων 

την εβδομάδα ευρωπαϊκού Προγραμματισμού 

βρίσκονται στο παρακάτω padlet.

Δημιουργία Λογότυπου

Κάθε σχολείο ανέλαβε 

να ζωγραφίσει ένα γράμμα 

και το Σ της λέξης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ1

Τα γράμματα 
όλων των Νηπιαγωγείων
1
Ψηφίζουμε το Σ
 της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 00

Τα αποτελέσματα

.jpg

Το λογότυπό μας

2

Eu Code Week 2022

EU CODE WEEK 2022

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού 

είναι μια πρωτοβουλία βάσης 

που έχει ως στόχο να κάνει 

τον προγραμματισμό

και τον ψηφιακό γραμματισμό

προσιτό σε όλους, με διασκεδαστικό 

και ενδιαφέροντα τρόπο.

Η εκμάθηση συγγραφής κώδικα 

μας βοηθάει να κατανοούμε 

τον κόσμο που εξελίσσεται

 ταχύτατα γύρω μας, 

να διευρύνουμε τις γνώσεις μας 

για τον τρόπο λειτουργίας της τεχνολογίας 

και να αναπτύσσουμε δεξιότητες 

και ικανότητες,

 ώστε να ανακαλύπτουμε νέες ιδέες 

και να καινοτομούμε.

Το νηπιαγωγείο μας συμμετείχε 

στην ευρωπαϊκή εβδομάδα προγραμματισμού 

με διάφορες δραστηριότητες.

HAPPY BIRTHDAY  CODE WEEK

Screenshot 2022 12 03 190319

Συμμετείχαμε στην εκδήλωση 

με κωδικό  cw22-VMQoI

που διοργάνωσε το 1ο Νηπιαγωγείο Λαγυνών 

με άλλα 250 περίπου σχολεία 

από 10 χώρες της Ευρώπης.

Τις δραστηριότητες όλων των σχολείων 

θα τις δείτε στο παρακάτω padlet

https://padlet.com/zachariamarina79/ts1oeqzzndk8emhr

 

7o Kindergarten of Tirnavos01

CODE IS INTERESTING AND FUN

Συμμετείχαμε μαζί με άλλα σχολεία 

στην εκδήλωση που διοργάνωσε

το Νηπιαγωγείο Ριζαρίου Τρικάλων

code week 2022

 Με τη μελισσούλα οδηγό ,

ψάχνω το δικό μου αρχικό

02

01

Τις δραστηριότητες όλων των σχολείων

θα τις δείτε στο παρακάτω padlet.

https://padlet.com/annmagiosi/1sbbn4utb96xxvq4

Σπάσαμε κώδικες

01

01 1

02

ZaplyCode

01 2

Τα Βραβεία μας

code week.02