Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο

εγγραφές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την  με αρ. Φ.6/18466/Δ1/18-2-22 (ΑΔΑ: 6ΒΘΒ46ΜΤΛΗ-Σ54) εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α με θέμα «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024-25» οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2024-2025, θα πραγματοποιηθούν από

1 έως 20 Μαρτίου 2024

(περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 6, του ΠΔ 79/2017 (Α΄ 109) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25)).

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας γίνονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους, σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Για το σχολικό έτος 2024-25, εγγράφονται μαθητές

γεννημένοι το 2019 (νήπια) και το 2020 (προνήπια).

Η φοίτηση είναι υποχρεωτική σε όλους τους Δήμους της χώρας.

Τα προνήπια που ήδη φοιτούσαν στο νηπιαγωγείο και θα είναι νήπια την επόμενη σχολική χρονιά, εγγράφονται αυτεπάγγελτα, θα πρέπει εν τούτοις να επικοινωνήσουν μαζί μας και να      φέρουν  αίτηση εγγραφής στο ολοήμερο, για όσα επιθυμούν να εγγραφούν στο ολοήμερο, φέρνοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 Λήψη αρχείου

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΛήψη αρχείου

adym page 001

Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο για το Σχ. Έτος:2023-2024

Screenshot 2023 02 26 180253

Για το σχολικό έτος 2023-2024 οι εγγραφές

στο Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν

από 1 έως 20 Μαρτίου 2023.

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται 

εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση 

του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια 

νηπιαγωγεία γενικής παιδείας 

γίνονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης 

της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr)

 με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν

οι γονείς/κηδεμόνες 

για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο,

βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους, σύμφωνα με τα όρια 

της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, 

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Screenshot 4 1

Για το σχολικό έτος 2023-24, εγγράφονται 

μαθητές γεννημένοι 

το 2018 (νήπια) και το 2019 (προνήπια). 

Η φοίτηση είναι υποχρεωτική σε όλους 

τους Δήμους της χώρας. 

Τα προνήπια που ήδη φοιτούσαν στο νηπιαγωγείο 

και θα είναι νήπια την επόμενη σχολική χρονιά,

εγγράφονται αυτεπάγγελτα,

θα πρέπει εν τούτοις να επικοινωνήσουν μαζί μας

και να  φέρουν  αίτηση εγγραφής στο ολοήμερο

για όσα επιθυμούν να εγγραφούν στο ολοήμερο,

φέρνοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.Λήψη αρχείου

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2023- 2024 ΕΞΕ-15035-2023-«Εγγραφές-μαθητών-τριών-στα-Νηπιαγωγεία-για-το-σχολικό-έτος-2023-24»

ΑΙΤΗΣΗ-ΟΛΟΗΜΕΡΟ-1

atomikodeltio

Πριν την προσέλευση σας στη σχολική μονάδα

θα πρέπει να έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία.

 mail: mail@5nip-tyrnav.lar.sch.gr

 mail: mail@7nip-tyrnav.lar.sch.gr

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2492022640