Χρόνος είναι … και γυρίζει

 

bloggif 61ed3b10b64d6

Δραστηριότητες και κατασκευές

για το Νέο Χρόνο04

bloggif 61ed3a32875b0

Παιχνίδια στον Η/Υ

3 1

Happy Νew Year και στα Αγγλικά

01

02

bloggif 61ed329d68498

Χρόνος – Μήνες – Εποχές

Συνθέσαμε εικόνες και λέξεις02 1Μαθαίνουμε για το χρόνο

και τα χαρακτηριστικά των εποχών

03

Παιχνίδια στον Η/Υ

1

Οι μήνες του Χειμώνα

1 1

2 1

….και στα Αγγλικά
4 1

Πατήστε στην εικόνα για να παίξετε τα παιχνίδια

ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΓΥΡΙΖΕΙ