Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο

εγγραφές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την  με αρ. Φ.6/18466/Δ1/18-2-22 (ΑΔΑ: 6ΒΘΒ46ΜΤΛΗ-Σ54) εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α με θέμα «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024-25» οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2024-2025, θα πραγματοποιηθούν από

1 έως 20 Μαρτίου 2024

(περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 6, του ΠΔ 79/2017 (Α΄ 109) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25)).

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας γίνονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους, σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Για το σχολικό έτος 2024-25, εγγράφονται μαθητές

γεννημένοι το 2019 (νήπια) και το 2020 (προνήπια).

Η φοίτηση είναι υποχρεωτική σε όλους τους Δήμους της χώρας.

Τα προνήπια που ήδη φοιτούσαν στο νηπιαγωγείο και θα είναι νήπια την επόμενη σχολική χρονιά, εγγράφονται αυτεπάγγελτα, θα πρέπει εν τούτοις να επικοινωνήσουν μαζί μας και να      φέρουν  αίτηση εγγραφής στο ολοήμερο, για όσα επιθυμούν να εγγραφούν στο ολοήμερο, φέρνοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 Λήψη αρχείου

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΛήψη αρχείου

adym page 001

”The way to sustainability”Global School Alliance

Screenshot 2024 01 19 195858 removebg preview

Η Global School Alliance  

είναι μια παγκόσμια κοινότητα πρωτοπόρων

που επενδύουν στην ανάπτυξη της παγκόσμιας εκπαίδευσης,

δεσμευμένοι στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών

και των μαθητών.

 Ενώνει παθιασμένους εκπαιδευτικούς

από όλο τον κόσμο κάτω από τον κοινό στόχο

της παροχής παγκόσμιας μάθησης στους μαθητές.

Συνδυάζοντας τη διαδικτυακή συνεργασία

και τις καθηλωτικές εμπειρίες,

τα μέλη μπορούν να αναπτύξουν μετασχηματιστικές

διεθνείς συνεργασίες και αυθεντικές εμπειρίες μάθησης.

Screenshot 2024 02 25 074533

Το νηπιαγωγείο μας συμμετέχει φέτος στο πρόγραμμα

“The way to sustainability”(Ο δρόμος προς τη βιωσιμότητα)

 

Δείτε παρακάτω τις δραστηριότητές μας

 

Μετάβαση στο padlet.com