Φροντίζω το Περιβάλλον

1

Σχ. Έτος: 2021- 2022

Ήρθε η ώρα πια κι εγώ 

στην ανακύκλωση σκουπίδια να πετώ