Προσωπικό

Σχ. Έτος:2022- 2023

Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου

Μαμανού Ελένη ΠΕ60

Αγγλικών 

Καρανάσιου Ευαγγελία ΠΕ06

 

Σχ. Έτος:2021- 2022

Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου

Μαμανού Ελένη ΠΕ60

Αγγλικών 

Νάκας Ευθύμιος

Αφήστε μια απάντηση