ΑΡΧΙΚΗ

Αγαπητές/οί Συνάδελφοι,

Με χαρά και επίγνωση της ευθύνης που συνεπάγεται η θέση αυτή, ανέλαβα τα καθήκοντα της Συμβούλου Εκπαίδευσης των νηπιαγωγών του Νομού Καρδίτσας καθώς επίσης και  συγκεκριμένου αριθμού νηπιαγωγών του Νομού Λάρισας.  Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να γνωρίζετε πως θα βρίσκομαι στο πλευρό σας για οποιοδήποτε θέμα άπτεται των αρμοδιοτήτων μου μέσα από μια υποστηρικτική και συνεργατική προσέγγιση, καθώς αντιλαμβάνομαι πλήρως τις καθημερινές απαιτήσεις του διδακτικού, παιδαγωγικού και επιστημονικού σας έργου. Άλλωστε υπηρέτησα το λειτούργημα της νηπιαγωγού τα τελευταία εικοσιπέντε χρόνια. Έχοντας πλήρη συναίσθηση των ευθυνών που αναλαμβάνω δεσμεύομαι να ασκήσω τα καθήκοντά μου, με βασικές αρχές και κατευθυντήριους άξονες τη δικαιοσύνη, την ισονομία, τη διαφάνεια, το συνεργατικό πνεύμα και τον σεβασμό προς όλες και όλους.

Εύχομαι η συνεργασία μας να είναι ειλικρινής, ανατροφοδοτική, αμφίπλευρη και να αποφέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας και της αναβάθμισης του εκπαιδευτικού μας έργου.

Με εκτίμηση

Δήμητρα Κωτσιοπούλου Med, MSc

Σύμβουλος Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση