Δημιουργώ και Καινοτομώ Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία STE(A)M Ρομποτική

Screenshot 2022 07 17 131408

Σχ. Έτος: 2021- 2022

Screenshot 2022 07 17 105001

Του Ήλιου η Γειτονιά