«Παιδική HELMEPA – Η φίλη μας η θάλασσα»

hj 28 years 3063382379 e1692789263516

Tη φετινή χρονιά 2023- 2024 στα πλαίσιο των εργαστηρίων δεξιοτήτων

για τη θεματική ενότητα «Φροντίζω το περιβάλλον»,

επιλέξαμε το πρόγραμμα της Παιδικής Helmepa με τίτλο:

«Η θάλασσα είναι ζωή».

Η HELMEPA από το 1993 προσφέρει στην εκπαιδευτική κοινότητα το περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Παιδική HELMEPA» με στόχο την ενημέρωση και δραστηριοποίηση παιδιών ηλικίας 5-12 ετών της χώρας για το θαλάσσιο περιβάλλον και το περιβάλλον γενικότερα, μέσω της εθελοντικής καθοδήγησης των Εκπαιδευτικών τους.

Το φυσικό περιβάλλον αποτελούσε πάντα πηγή έμπνευσης και δημιουργίας, συμβάλλοντας θετικά στη ζωή των ανθρώπων

Απώτερος σκοπός μας είναι η διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών του αύριο. Το πρόγραμμα υπογραμμίζει τους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, οι οποίοι έχουν ως θέμα  τη ζωή στη θάλασσα. Έχει σκοπό να βοηθήσει τα παιδιά  να αποκτήσουν αξίες και στάσεις που θα συμβάλλουν στη δημιουργία νέων προτύπων συμπεριφοράς, ατόμων, ομάδων, κοινωνιών ως προς το περιβάλλον και την θάλασσα.

Επιμέρους στόχοι:

 • Να κατανοήσουν οι μαθητές την έννοια του οικοσυστήματος.
 • Να γνωρίσουν τα οικοσυστήματα που έχουν σχέση με τη θάλασσα.
 • Να μάθουν να παρατηρούν.
 • Να μάθουν να δουλεύουν σε ομάδες και να συνεργάζονται.
 • Να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες την απεραντοσύνη των ωκεανών.
 • Να μάθουν γιατί είναι σημαντική η θαλάσσια βιοποικιλότητα.
 • Να γνωρίσουν τις τροφικές αλυσίδες και πώς ένας οργανισμός επηρεάζει έναν άλλο.
 • Να ευαισθητοποιηθούν για τους θαλάσσιους οργανισμούς που απειλούνται με εξαφάνιση.
 • Να εργάζονται σε μικρές ομάδες με κοινό στόχο
 • Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές το σπουδαίο ρόλο των ωκεανών στη ζωή μας.
 • Να εκφραστούν καλλιτεχνικά με ποικίλους τρόπους
 • Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι η Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη δύναμη παγκοσμίως στο χώρο της ναυτιλίας.
 • Να γνωρίσουν τους διαφορετικούς τύπους εμπορικών πλοίων και τα κύρια μέρη τους.
 • Να κατανοήσουν τη χρησιμότητα των πλοίων στη μεταφορά αγαθών παγκοσμίως και να εξοικειωθούν με τη ναυτική ορολογία.
 • Να μάθουν τι είναι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Να αντιληφθούν ότι αν η τουριστική ανάπτυξη δεν γίνεται σωστά μπορεί να επιδράσει αρνητικά σε μια περιοχή.
 • Να διαμορφώσουν σωστή τουριστική συνείδηση και να τη μεταδώσουν και σε άλλους.
 • Να κατανοήσουν οι μαθητές τη σημασία των ψαριών στη ζωή και την υγεία μας.
 • να γνωρίσουν οι μαθητές τις πηγές ρύπανσης
 • να συνειδητοποιήσουν ότι οι θάλασσες και οι ωκεανοί κινδυνεύουν από την ανθρώπινη αδιαφορία.
 • Να γνωρίσουν πώς τα μικροπλαστικά μπαίνουν στην τροφική αλυσίδα και μπορεί να φτάσουν μέχρι το πιάτο μας.

Διάρκεια: 7 εβδομάδες. Περίοδος υλοποίησης: Απρίλιος – Μάιος

ΜΑΜΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

katerina

Δίπλωμα παιδιών HJ 2023 2024 page 001