ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ στο ΠΣΔ

Η εγγραφή των μαθητών/μαθητριών Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων γίνεται μέσω
Διαδικτύου από τον κηδεμόνα τους. Για την εγγραφή απαιτείται η χρήση ηλ .συσκευής με
πρόσβαση στο Διαδίκτυο καθώς και ο κηδεμόνας να διαθέτει κινητό τηλέφωνο και ηλ.
διεύθυνση αλληλογραφίας (email).
Η εγγραφή των μαθητών/μαθητριών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο γίνεται μέσω του ιστοτόπου
https://register.sch.gr/students/. Εκεί αρχικά εμφανίζεται η εισαγωγική σελίδα της εφαρμογής
εγγραφής και περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για τον μαθητή και τον κηδεμόνα του.
Στη συνέχεια ο κηδεμόνας του μαθητή θα πρέπει να πατήσει το κουμπί «Ας ξεκινήσουμε» που υπάρχει στο κάτω μέρος της σελίδας για να μεταβεί στην φόρμα εγγραφής. Για την εγγραφή θα χρειαστείτε τον αριθμό Μητρώου του νηπίου, το οποία δίνεται από τη σχολική μονάδα και την τάξη εγγραφής.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεστε στη σχολική μονάδα εγγραφής του νηπίου σας.