ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2021-2022

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Το Νηπιαγωγείο μας είναι ένα σχολείο ελεύθερο, δημοκρατικό, κοινωνικό και εξωστρεφές που θέτει ως στόχο
την ολόπλευρη και ισότιμη ανάπτυξη όλων των παιδιών, μέσα από ένα περιβάλλον πλούσιο και ελκυστικό σε
ερεθίσματα και παιγνιώδεις δραστηριότητες. Με το μαθητή/τρια στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας
και λαμβάνοντας υπ΄όψιν τις ιδιαιτερότητες της νηπιακής ηλικίας διαμορφώνoνται δραστηριότητες έτσι ώστε
να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του.
Το 6ο Νηπιαγωγείο Πτολεμαΐδας είναι διθέσιο και λειτούργησε για πρώτη το 2008. Είναι ισόγειο και βρίσκεται
επί της οδού Γερμανού Καραβαγγέλη 4. Κατασκευάστηκε με σύγχρονες και ασφαλείς προδιαγραφές.
Εξοπλίστηκε με κονδύλια του ΕΣΠΑ και λειτούργησε από τον πρώτο κιόλας χρόνο ως ολοήμερο.
Αποτελείται από 2 αίθουσες διδασκαλίας, μια αίθουσα ξεκούρασης – σίτισης, κουζίνα, αποθήκη γραφείο
διδασκόντων καθώς επίσης και ένα λεβητοστάσιο. Στο πίσω μέρος του σχολείου βρίσκεται ο αύλειος χώρος.
Στην μονάδα υπηρετούν τρεις εκπαιδευτικοί με οργανική θέση. Για το σχολικό έτος 2021-2022 υπηρέτησαν
τρεις με λειτουργική, δύο ΠΕ60 και μία ΠΕ60.50 Νηπιαγωγός παράλληλης στήριξης. Δημιουργήθηκε ένα τμήμα
με 18 μαθητές στο υποχρεωτικό ωράριο 8:15 13:00 και ένα τμήμα με 12 μαθητές στο προαιρετικό ωράριο 13:00 εως 16:00

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική – μαθησιακή λειτουργία
Θετικά σημεία  Σημεία προς βελτίωση
 • Η εδραίωση δημοκρατικού κλίματος
 •  Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα
 • Η χρήση μοντέλων ανακαλυπτικής, βιωματικής, ομαδοσυνεργατικής και δημιουργικής μάθησης
 • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων 21+
 • Η υποστήριξη ένταξης μαθητών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες
 • Η συνεργασία με τους γονείς
 • Η ενασχόληση με ομίλους, προγράμματα και η συμμετοχή σε διαγωνισμούς
 • Η διαρκής αξιολόγηση τόσο των παιδιών όσο και του εκπαιδευτικού έργου, από τα παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς
 

Δεν επιδέχεται

 

 

 

 

 

Διοικητική λειτουργία
Θετικά σημεία  Σημεία προς βελτίωση
 • Η στοχοθεσία, η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού, η αξιοποίηση και ο εκσυγχρονισμός σχολικών υποδομών
 • Η αξιοποίηση του σχολικής ιστοσελίδας
 • Η πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση σχολικού δικτύου
 • Η εξωστρέφεια-διάχυση καλών πρακτικών στην ευρύτερη σχολική κοινότητα
 

Δεν επιδέχεται

 

 

 

 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπ/κών
Θετικά σημεία  Σημεία προς βελτίωση
 

 • Η διαρκής, συνεχής και αποτελεσματική επιμόρφωση, βάσει των ενδιαφερόντων των εκπαιδευτικών και η άμεση εφαρμογή τους στη σχολική πραγματικότητα
 • Η αξιοποίηση των ευκαιριών για συμμετοχή σε εθνικά και παγκόσμια προγράμματα.
 

Δεν επιδέχεται

 

 

 

 

 

 

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις

Σχολείο και κοινότητα

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

 • H διάχυση των δράσεων μέσω του σχολικού blog υπήρξε αποτελεσματική,
  καθώς πρόβαλε το έργο της σχολικής μονάδας πέρα από τα στενά όρια της
  σχολικής κοινότητας.
 • Οι δράσεις ενημέρωσης για θέματα κοινωνικού περιεχομένου ενδυνάμωσαν τις
  σχέσεις της μονάδας μας με την ευρύτερη σχολική κοινότητα
 • Η συνεργασία με τα όμορα υπήρξε ουσιαστική και εποικοδομητική. Η μέθοδος
  της ετεροπαρατήρησης ενίσχυσε την αξιολόγηση και την ανατροφοδότηση.
 • Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με τις δράσεις και την ανάπτυξη ήπιων
  δραστηριοτήτων. Είναι πιο δεκτικά, συνεργάζονται στις ομάδες τους
  αποτελεσματικά, προτείνουν ιδέες, σχεδιάζουν, οργανώνουν, αναλαμβάνουν
  δράση και ανταποκρίνονται με ευαισθησία σε κοινωνικά θέματα.
 • Οι γονείς δηλώνουν πολύ ικανοποιημένοι από την ενημέρωση, την ανάληψη
  δράσεων και την ενίσχυση του κοινωνικού χαρακτήρα της σχολικής μας
  μονάδας και θεωρούν πως η δράση ενίσχυσε κατά πολύ την κοινωνική,
  συναισθηματική και γνωστική νοημοσύνη των παιδιών.

Η συμμετοχή στους διαγωνισμούς ενίσχυσε την συνεργασία των εκπαιδευτικών μεταξύ τους

αλλά και με τα παιδιά, την εξωστρέφεια, τη διάχυση καλών πρακτικών, και τη δημιουργική μάθηση.

Στόχο της συμμετοχής δεν αποτέλεσε η διάκριση (αν και θα ήταν θεμιτό), αλλά η πορεία υλοποίησης.

 • Παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικοί ένωσαν τις δυνάμεις τους , τις ιδέες τους,
  κατέθεσαν στις απόψεις τους και μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες
  προχώρησαν στην υλοποίηση των προτάσεων και των στόχων που είχαν τεθεί.
 • Το σχολικό κλίμα ευνοήθηκε με την εδραίωση των σχέσεων αλληλοσεβασμού,
  κατανόησης και συνεργασίας με την ευρύτερη σχολική κοινότητα
 • Η αξιολόγηση προέκυψε από τριγωνοποίηση ερωτηματολογίων προς γονείς,
  μαθητές και εκπαιδευτικούς, καθώς και από τριγωνοποίηση μεθόδων
  παρατήρησης, ερωτηματολογίων, συνέντευξης

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Ο αρχικός σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε εν μέσω πανδημίας. Λήφθηκαν υπόψη οι παράμετροι που τυχόν θα
απέτρεπαν τις δράσεις και ως εκ τούτου κινηθήκαμε με ευελιξία για την αντιμετώπιση των δυσκολιών. Τα
περιοριστικά μέτρα, απέτρεψαν την πραγματοποίηση ανοιχτών εκδηλώσεων στο χώρο του σχολείου μας κατά τη

διάρκεια του Χειμώνα, καταφέραμε όμως να πραγματοποιήσουμε δράσεις σε εξωτερικούς χώρους, λαμβάνοντας
τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα. Η επικοινωνία με γονείς και φορείς πραγματοποιήθηκε κυρίως μέσω διαδικτύου και email.

Ιδιαίτερες δυσκολίες δεν παρουσιάστηκαν.

ΑΓΑΠΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΗ ΖΩΗ!

5 Ιουνίου ημέρα περιβάλλοντος.

IMG 20220606 095645 1

Τι πιο ωραίο από το να δείξουμε ότι αγαπάμε και φροντίζουμε το περιβάλλον, βελτιώνοντας έτσι τη ζωή μας και δημιουργώντας έναν πιο βιώσιμο κόσμο!

IMG 20220519 144601 734 IMG 20220519 144604 355 IMG 20220519 150028 617  IMG 20220519 144554 910 InkedIMG 20220606 140054 363 LI

Με τους πολίτες του αύριο ξεκινήσαμε μια καμπάνια για το νερό και αποφασίσαμε να την κοινοποιήσουμε σε συνεργασία με το Δήμο μας, στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής.

InkedIMG 67b702ec272abdce4ead95df5d0d76f9 V LI InkedIMG 20220606 095645 LI InkedIMG 20220606 095643 LI οθόνης 114 οθόνης 116οθόνης 112οθόνης 110 LI

 

Δραματοποιήσαμε τον κύκλο του νερού, τραγουδήσαμε το τραγούδι των Π Θαλασσινού και Ν. Βολιώτη “Ν’ αγαπάς” με ήχο και στη νοηματική και δώσαμε συμβουλές για υπεύθυνη κατανάλωση!!

Παίξαμε ρυθμικά παιχνίδια!

InkedIMG 20220606 102247 LI

Μας απόλαυσαν οι γονείς μας που πάντα είναι δίπλα μας και μας στηρίζουν!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!!

Το ποδήλατο μου οδηγώ, διατηρώ το περιβάλλον καθαρό.

Προετοιμάζοντας την κατασκευή για τη δράση στη Δημοτική βιβλιοθήκη Πτολεμαΐδας

 

Πρώτα, τα σύννεφα με τα συνθήματα

received 570278941114072 1 received 610045437302128 received 1288207171706478

Έπειτα, πως θέλουμε να είναι το περιβάλλον που ζούμε;

 

IMG 20220531 093339 received 687476402360581 IMG 20220531 091044IMG 20220531 091049      received 710358543415617

Ποιοί είμαστε; Μα φυσικά η super ομάδα του 6ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαϊδας.

IMG 20220601 092257     IMG 20220601 090724

Το τελικό αποτέλεσμα

received 547774117089904

received 689111808864803

IMG 20220612 074628IMG 20220612 074506 IMG 20220613 180512IMG 20220613 180633