Μαθήματα e-class

Μαθήματα που έχουν αναρτηθεί στο e-class από το Νηπιαγωγείο μας θα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

https://eclass02.sch.gr/courses/9270089101/

https://eclass02.sch.gr/courses/9270089104/

https://eclass02.sch.gr/courses/9270089105/

https://eclass02.sch.gr/courses/9270089102/

https://eclass02.sch.gr/courses/9270089103/

https://eclass02.sch.gr/courses/9270089108/

https://eclass02.sch.gr/courses/9270089109/

https://eclass02.sch.gr/courses/9270089106/