Αγάπη

Γνωριμία  των παιδιών με την  πραγματική αγάπη μέσα από το παραμύθι “το Δέντρο που έδινε” Μια αγάπη αληθινή χωρίς συμφέρον μόνο όμως από την πλευρά του δέντρου.

Screenshot 1

Στην συνέχεια παίξαμε με την λέξη αγάπη , σχηματίσαμε  την ακροστιχίδα  της,  την τραγουδήσαμε και ολοκληρώσαμε την δραστηριότητα με την κατασκευή της ομπρέλα της Αγάπης.

2      3