ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Τη Δευτέρα 10 0κτωβρίου 2022 και συγκεκριμένα 18:00-19:30 πραγματοποιήθηκε η 1η διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση των  εκπαιδευτικών του Νηπιαγωγείου μας μαζί με ένα δίκτυο άλλων σχολείων με θέμα:

 ¨Διαχείριση σεισμικού κινδύνου και αντισεισμική προστασία στα σχολεία¨ .

Συγκεκριμένα τα σχολεία που συνεργάστηκαν για την υλοποίηση της επιμορφωτικής δράσης είναι τα ακόλουθα:

5ο Νηπιαγωγείο Αργοστολίου

Νηπιαγωγείο Διλινάτων

Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου Κοζάνης

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου Κοζάνης

22 Νηπιαγωγείο Καβάλας

Νηπιαγωγείο Αλεπούς Κερκύρας

Η επιμόρφωση διάρκειας 1,5 ώρας οργανώθηκε στο πλαίσιο του ν.4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα του άρθρου 95 με θέμα «Συμμετοχή εκπαιδευτικών στην ενδοσχολική επιμόρφωση, με πρωτοβουλία των Προϊσταμένων των παραπάνω σχολείων σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.).

Στην επιμορφωτική ημερίδα μίλησαν οι παρακάτω εισηγητές:
1.Ιωάννα Δέδε, Msc Γεωλόγος με θέμα εισήγησης «Ελλάδα και Σεισμοί». Αναφέρθηκε στο φαινόμενο του σεισμού δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι η Ελλάδα κατέχει την έκτη θέση από άποψη σεισμικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.
2. Φώτης Καραγιάννης, Πολιτικός Μηχανικός του Τμήματος Εκπαίδευσης Ενημέρωσης ΟΑΣΠ με θέμα εισήγησης «Ασφαλή Κτίρια». Αναφέρθηκε στον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό 2000 ΟΑΣΠ (ΕΑΚ 2000) και τον προσεισμικό έλεγχο των κτιρίων.
3. Δρ Ασημίνα Κούρου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας ΟΑΣΠ με θέμα εισήγησης «Διαχείριση Σεισμικού Κινδύνου σε Νηπιαγωγεία». Έκλεισε την επιμορφωτική συνάντηση μιλώντας για τη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου σε επίπεδο σχολικής μονάδας.
Στην επιμορφωτική ημερίδα συμμετείχε το σύνολο των εκπαιδευτικών του Νηπιαγωγείου μας με σκοπό να υποστηριχθεί και να βελτιωθεί το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο και μάλιστα σε ένα τόσο σημαντικό θέμα όσο αυτό της διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου και της προστασίας στα σχολεία. Στο πλαίσια της διαμόρφωσης δικτύου σχολείων για την πραγματοποίηση της επιμορφωτικής δράσης ενισχύθηκε η εξωστρέφεια της σχολικής μονάδας, η διάχυση και η ανταλλαγή καλών πρακτικών.Λήψη αρχείου

Παρακάτω ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από την ημερίδα:Λήψη αρχείου