Οδηγίες Υλοποίησης Σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Webex)

Από την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 και για όλο το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η αναστολή λειτουργίας των σχολείων τα παιδιά θα συμμετέχουν στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας Webex. Η συμμετοχή στην τηλεκπαίδευση είναι υποχρεωτική και προσμετρούνται κανονικά απουσίες σε περίπτωση μη παρακολούθησης.

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα πραγματοποιούνται στα πλαίσια

 » (συνέχεια…)