Αναλυτικές οπτικοποιημένες οδηγίες για γονείς και κηδεμόνες για τη δήλωση του self test στην πλατφόρμα edupass.gov.gr

Λήψη αρχείου