Ολοκλήρωση Ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο: «Travel to Democratic Europe: Α world with a lot of Rights, Values and Destinations».

Το πρόγραμμα μας :«Travel to Democratic Europe: Α world with a lot of Rights, Values and Destinations» για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA3 “Teachers4Europe: setting an Agora for Democratic Culture” (T4E) έφτασε στο τέλος του. Ξεκίνησε τη σχολική χρονιά 2019-2020 και έλαβε τέλος την τρέχουσα σχολική χρονιά 2021-2022.

Μέσα από όλο αυτό το ταξίδι, τα παιδιά οικοδόμησαν νέες γνώσεις, υιοθέτησαν δημοκρατικές αξίες, στάσεις και συμπεριφορές σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άλλαξαν τη στάση και συμπεριφορά τους. Ανέπτυξαν δεξιότητες συμμετοχής στη λήψη των αποφάσεων. Κατανόησαν και αφομοίωσαν τις αξίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα της Ε.Ε. Διαμόρφωσαν κώδικα αξιών, στάσεων και συμπεριφορών. Αναπτύχθηκε η απαραίτητη κουλτούρα στη σχολική μονάδα με σκοπό την προώθηση και εδραίωση του Δημοκρατικού Σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί σχεδίασαν καινοτόμες πρακτικές, διδακτικές μεθόδους, ανέπτυξαν και μοιράστηκαν εκπαιδευτικό περιεχόμενο για την αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση. Το σχολείο χρησιμοποίησε τις νέες τεχνολογίες για καλύτερη επικοινωνία μεταξύ τους, με τους γονείς και την ευρύτερη κοινότητα. Η ιδέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πέρασε τα όρια της σχολικής τάξης και μεταφέρθηκε στην ευρύτερη κοινωνία.

Tα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα που είχαμε, σε σχέση με τους αρχικούς μας στόχους, ήταν πολλαπλά. Ωστόσο, το πιο επιθυμητό μας αποτέλεσμα ήταν ότι δημιουργήσαμε ένα ευτυχισμένο, υγιές και δημοκρατικό σχολείο για όλους, καθώς επίσης πετύχαμε να ενισχύσουμε τους δεσμούς μεταξύ μας μέσω της αγάπης, της συνεργασίας, της ενσυναίσθησης και του σεβασμού. H καλλιέργεια μιας νέας κουλτούρας στην τοπική κοινότητα του σχολείου μας προήγαγε την αποδοχή, την αμοιβαία βοήθεια και τη συνεργασία μεταξύ ανθρώπων διαφορετικών εθνικοτήτων, θρησκειών, ικανοτήτων και πεποιθήσεων.

Το ταξίδι αυτό ήταν τόσο μαγικό που θα μείνει στην καρδιά και στη σκέψη μας για πάντα!

Ευχαριστούμε θερμά τους μικρούς μας μαθητές-τριες, τους γονείς, τις συνεργαζόμενες εκπαιδευτικούς Ερατώ Δρακονταειδή, Αικατερίνη Κατσούλη, τις εκπαιδευτικούς του συνεργαζόμενου Νηπιαγωγείου Λυθροδόντα Κύπρου για τη συνεργασία τους, καθώς επίσης και την Ambassador κ. Αγγελική Τοτόλου που είχε αναλάβει την επίβλεψη και επιμόρφωση μας.

Αναλυτικότερα όλο το project είναι διαθέσιμο εδώ:Λήψη αρχείου

Υπεύθυνη Υλοποίησης προγράμματος

Γεωργία Τασιούλη