Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία

Κάτω από: Χωρίς κατηγορία | 5ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Πέμπτη, 13 Φεβρουάριος 2020 11:02 μμ |

Ενημερώνουμε τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων σχετικά με την κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία, σύμφωνα με τη συνημμένη εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. και το σχετικό Φ.Ε.Κ.: ΦΕΚ 345 Β ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΥΑ Ένταξης 2020