Αγγλικά Β΄

Καλησπέρα παιδιά,
Σας προτείνω να δείτε την ταινία ” Hidden figures ” που είναι για το
segregation και συνδέεται με το κεφάλαιο ” Leaders ” του βιβλίου σας.
Επισυνάπτω φύλλο εργασίας.
Να είστε καλά, take care.

Περιμένω τις απαντήσεις σας vw tiw 30-3-20 στο email:

mchalikiopoulou@yahoo.com

1η ΕΡΓΑΣΙΑ-ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΓΓΛΙΚΑ 30-3-20

2η ΕΡΓΑΣΙΑ-ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΛΙΚΑ 5-4-20

3η ΕΡΓΑΣΙΑ-ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΛΙΚΑ 15-4-20

Οι διορθώσεις της 2ης και 3ης εργασίας θα αποσταλούν στα mail των μαθητών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της 3ης εργασίας.

Dear students,

I hope you are all well and safe. I am sending your fourth assignment.You won’t need to e-mail me the answers,as I will post them on the school site after the deadline ends, and you’ll be able to check them by yourselves.Deadline 4th May.

4η ΕΡΓΑΣΙΑ-ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΛΙΚΑ Β΄ 4-5-20

ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΥΣΕΙΣ 4ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ

5η ΕΡΓΑΣΙΑ-ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΛΙΚΑ 10-5-20

Dear Students,
I am sending you the key to the 5th assignment as well as the 6th assignment.
We will discuss the answers to the 6th assignment when we meet again ( hopefully ) next week.
The new assignment is a short video. Watch it and prepare  the questions
Stay healthy
Mary Chalikiopoulou