Αγγλικά

Dear students, we have already  started preparation for the panhellenic English exams. For now, I’m going to send past papers for you to write if you wish, and send me back to check. If you need,
don’t hesitate to contact me by mail.Be patient and don’t worry, everything will be fine.

Please send your answers to my email address: mchalikiopoulou@yahoo.com until 30-3-20.

1η ΕΡΓΑΣΙΑ-ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΛΙΚΑ 30-3-20

2η ΕΡΓΑΣΙΑ-ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΛΙΚΑ 5-4-20 Σημείωση

3η ΕΡΓΑΣΙΑ-ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΛΙΚΑ 12-4-20