Πανελλαδικές

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΤΟΥΣ 2021:

Προκειμένου να διευκρινιστούν ενδεχόμενα ερωτήματα σχετικά με τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε παλαιό και νέο σύστημα των υποψηφίων Γενικού Λυκείου των πανελλαδικών εξετάσεων του 2021 για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δόθηκαν διευκρινίσεις από το Υπουργείο Παιδείας. Πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο σε εγκύκλιό του διευκρινίζει το πώς θα γίνουν φέτος οι εξετάσεις. Αναλυτικά πληροφορίες:  «Διευκρινίσεις σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου έτους 2021»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

ΝΕΟ-22-11-2020 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2020-21panelladikes_14

FEK3821-9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

FEK3237-4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

FEK3209-3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2021:

Καθορ. εξεταστέας ύλης έτους 2021 για πανελλ. εξετ. μαθήματα αποφ. Γ τάξης Ημερ. και Εσπ. ΓΕΛ (ΦΕΚ 3046 τ. Β’_22-07-2020)

ΕΞΕ – 167107 – 2020 – Διευκρίνιση για την διδακτέα-εξεταστέα ύλη του πανελληνίως εξεταζόμενου μαθήματος της Βιολογίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2020-21