Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

1ηΕΡΓΑΣΙΑ-ΚΑΡΑΣΟΥΛΑ Ν.ΓΛΩΣΣΑ -23-3-20

1η ΕΡΓΑΣΙΑ- ΣΤΡΙΦΤΟΜΠΟΛΑ Ν. ΓΛΩΣΣΑ -23-3-20

1ηΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΝΔΡΕΟΥ Ν.ΓΛΩΣΣΑ-26-3-20

2η ΕΡΓΑΣΙΑ-ΚΑΡΑΣΟΥΛΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 27-3-20

2ηΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΝΔΡΕΟΥ Ν. ΓΛΩΣΣΑ-30-3-20

2η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΙΦΤΟΜΠΟΛΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, 29-3-20

3η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΙΦΤΟΜΠΟΛΑ Ν. ΓΛΩΣΣΑ 6-4-20

3η ΕΡΓΑΣΙΑ-ΚΑΡΑΣΟΥΛΑ Ν. ΓΛΩΣΣΑ 31-3-20 (Σημείωση)

3ηΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΝΔΡΕΟΥ Ν. ΓΛΩΣΣΑ-3-4-20

4η ΕΡΓΑΣΙΑ -ΑΝΔΡΕΟΥ Ν. ΓΛΩΣΣΑ- 10-4-20

4η ΕΡΓΑΣΙΑ-ΚΑΡΑΣΟΥΛΑ Ν.ΓΛΩΣΣΑ 5-4-20

5η ΕΡΓΑΣΙΑ-ΚΑΡΑΣΟΥΛΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 8-4-20

6η ΕΡΓΑΣΙΑ-ΚΑΡΑΣΟΥΛΑ Ν. ΓΛΩΣΣΑ 26-4-20

5η ΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΝΔΡΕΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 26-4-20

6η ΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΝΔΡΕΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 26-4-20

7η ΕΡΓΑΣΙΑ-ΚΑΡΑΣΟΥΛΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 27-4-20

ΣΤΡΙΦΤΟΜΠΟΛΑ-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΜΑ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 11-4-20

ΣΤΡΙΦΤΟΜΠΟΛΑ-ΘΕΩΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 11-4-20

8η ΕΡΓΑΣΙΑ-ΚΑΡΑΣΟΥΛΑ Ν. ΓΛΩΣΣΑ 3-5-20

5η ΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΤΡΙΦΤΟΜΠΟΛΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 30-4-20

7η ΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΝΔΡΕΟΥ Ν. ΓΛΩΣΣΑ 3-5-20

6η ΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΤΡΙΦΤΟΜΠΟΛΑ Ν. ΓΛΩΣΣΑ 4-5-20

9η ΕΡΓΑΣΙΑ-ΚΑΡΑΣΟΥΛΑ Ν. ΓΛΩΣΣΑ 10-5-20

7η ΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΤΡΙΦΤΟΜΠΟΛΑ Ν. ΓΛΩΣΣΑ 11-5-20 (Σημείωση κ. Στριφτόμπολα)

8η ΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΝΔΡΕΟΥ Ν. ΓΛΩΣΣΑ 10-5-20

8η ΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΤΡΙΦΤΟΜΠΟΛΑ Ν. ΓΛΩΣΣΑ-ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 29-5-20

ΣΤΡΙΦΤΟΜΠΟΛΑ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ