Αγγλικά Α΄

Παιδιά καλησπέρα σας,
Για την ώρα, σας στέλνω ένα βίντεο και ένα τραγούδι για την Ιρλανδία
με φύλλο εργασίας.
Να είστε καλά, take care.

Περιμένω τις απαντήσεις σας στο email μου: mchalikiopoulou@yahoo.com

1η ΕΡΓΑΣΙΑ-ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΛΙΚΑ 30-3-20

2η ΕΡΓΑΣΙΑ-ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΛΙΚΑ 5-4-20

3η ΕΡΓΑΣΙΑ-ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΛΙΚΑ 12-4-20

Οι διορθώσεις της 3ης εργασίας θα αποσταλούν στα mail των μαθητών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

Dear students,

I hope you are all well and safe. I am sending your fourth assignment.You won’t need to e-mail me the answers,as I will post them on the school site after the deadline ends, and you’ll be able to check them by yourselves.Deadline 4th May.

4Η ΕΡΓΑΣΙΑ-ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΛΙΚΑ Α΄ 4-5-20

ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΥΣΕΙΣ 4ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ

5η ΕΡΓΑΣΙΑ-ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΛΙΚΑ 10-5-20

Dear Students,
I am sending you the key to the 5th assignment as well as the 6th assignment.
We will discuss the answers to the 6th assignment when we meet again ( hopefully ) next week.
The new assignment is a short story by Floyd Dell. Read it and prepare  the questions
Stay healthy
Mary Chalikiopoulou