Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Τομέας: Οικονομίας

Μάθημα: Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Τάξη: Γ Λυκείου

Τμήματα: Γ ΟΙΚ1, Γ ΟΙΚ2

Εκπαιδευτικοί: Σαρηκώστας Κ., Τσακίρη Β.

Κατά τις ημέρες τις οποίες το σχολείο βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας, είναι χρήσιμο να γίνει μια επανάληψη ξεκινώντας από την Μακροοικονομία και συγκεκριμένα από το 7ο Κεφάλαιο.

Έτσι, προτείνεται να διαβαστούν οι σελίδες του σχολικού του 7ου κεφαλαίου από σελ. 134 – 137 & 140, 142, 143.

Να ξαναλυθούν οι ασκήσεις που έχουμε κάνει στην τάξη, και κυρίως του σχολικού βιβλίου στη σελίδα 146, οι ασκήσεις 1, 2, 7.

Επιπλέον, σας δίνετε υλικό επανάληψης σε μορφή παρουσίασης, για τη διευκόλυνση της επανάληψής σας καθώς και φυλλάδιο ασκήσεων κλειστού τύπου και εφαρμογών, το οποίο θέλουμε να απαντηθεί μέχρι την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020 ώρα 13:00, στα email των υπεύθυνων καθηγητών σας:

sarikgr@yahoo.gr

basilikitsakiri@gmail.com

Επιπλέον υλικό θα βρείτε σύντομα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου παιδείας η-τάξη.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει υλικό με επανάληψη του 9ου Κεφαλαίου.

Καλή συνέχεια στην προσπάθεια σας, Σε οποιαδήποτε απορία είμαστε στη διάθεσή σας.

Οι εκπαιδευτικοί

Σαρηκώστας Κ. & Τσακίρη Β.

1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΑΡΗΚΩΣΤΑΣ-ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΟΘ 26-3-20

1η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΡΗΚΩΣΤΑΣ-ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΟΘ 26-3-20

2η ΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΑΡΗΚΩΣΤΑΣ, ΤΣΑΚΙΡΗ 2-4-20

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΣΑΡΗΚΩΣΤΑΣ, ΤΣΑΚΙΡΗ 2-4-20

3η ΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΑΡΗΚΩΣΤΑΣ,ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΟΘ 8-4-20

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ